Schouten%3A+%27Telers+en+omwonenden+in+overleg+over+lelieteelt%27
Nieuws
© Huisman Media

Schouten: 'Telers en omwonenden in overleg over lelieteelt'

Minister Carola Schouten van LNV is niet van plan de lelieteelt plaatselijk te verbieden. Ze vindt dat telers en omwonenden hier samen uit moeten komen. Evenmin is ze van plan het gebruik van glyfosaat in zijn geheel te beperken. Dat meldde ze maandag november tijdens een debat in de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen.

PvdA-Kamerlid William Moorlag vroeg de minister om de teelt van lelies niet toe te staan op plekken waar deze nieuw is. Hij stelt dat omwonenden worden blootgesteld aan de gewasbeschermingsmiddelen die in deze teelt worden gebruikt. 'De middelen worden niet correct gebruikt. Ze komen neer op speeltoestellen, zonnepanelen, in luiers van kinderen en in moestuinen.'

Schouten wijst erop dat er geen juridische grond is om de teelt te weigeren. 'Op het moment dat je de middelen niet mag toepassen, moet je onderbouwen waarom dat niet mag. Dat is niet eenvoudig.' De bewindsvrouw voelt meer voor overleg tussen telers en omwonenden om samen afspraken te maken over spuitvrije zones en welke teelten waar komen. 'Zoals nu in bijvoorbeeld Drenthe wordt gedaan.'


Dit antwoord was voor SP-Kamerlid Frank Futselaar onvoldoende. 'Het zijn allemaal redelijke mensen, maar als ze er nu nog niet uit zijn gekomen, zijn de belangen tegenstrijdig. Dan komen ze er nooit uit.'


Glyfosaat

De minister is ook niet van plan om het gebruik van glyfosaat te beperken. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vroeg hierom tijdens het debat. Hij heeft eerder een motie ingediend om het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor het resetten van grasland, kalenderspuiten en pre-harvestbehandeling te stoppen.

Deze motie kreeg destijds voldoende steun van de Tweede Kamer, maar Schouten heeft de opdracht nog niet uitgevoerd. Dat zit De Groot dwars. Hij vindt dat de minister de Kamer met een kluitje in het riet stuurt. 'Glyfosaat is toegestaan als onkruidbestrijder. Je kunt niet volhouden dat je daarom een heel grasland moet bespuiten. En de stof is toegestaan in open teelten. Grasland is geen open teelt. Dat is niet vol te houden.'


Schouten stelt dat er ook voor dit verbod geen juridische onderbouwing is. De minister wijst op lidstaten van de Europese Unie die zijn teruggefloten door de Europese Commissie. Ze denkt dan ook dat boeren het gebruik juridisch kunnen afdwingen via de rechter.

De minister verwijst ook naar Europese afspraken die het gebruik om glyfosaat nog tot en met 2022 toestaan. In dat jaar neemt de Europese Unie een nieuw besluit over de toelating.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer