Enqu%C3%AAte%3A+wetenschap+bepalend+voor+gebruik+gewasbescherming
Nieuws
© Han Reindsen

Enquête: wetenschap bepalend voor gebruik gewasbescherming

Nederlanders vinden dat de wetenschap moet bepalen welke gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn. Dit moet niet worden overgelaten aan politici. Dat blijkt uit een representatieve peiling van LTO Nederland onder 1.560 mensen, verspreid over de provincies.

Uit de peiling blijkt dat 26 procent van de bevolking het helemaal eens is met de stelling dat de wetenschap moet bepalen welke gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn. 48 procent is het er grotendeels mee eens en 17 procent staat er neutraal tegenover. Slechts 9 procent is het oneens met de stelling.

Nederlandse boeren en tuinders blinken uit in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Dat is ook wat consumenten van hen verwachten. Veel Nederlanders, 60 procent in het onderzoek, vinden dan ook dat voedsel uit landen met lagere productiestandaarden uit de schappen mogen worden geweerd. 27 procent staat hier neutraal in en 13 procent is het oneens met de stelling.


Bovendien wil een meerderheid van 54 procent van de ondervraagden dat de wetenschap bepaalt welke gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn en dat dit niet wordt overgelaten aan politici. Zij vertrouwen hierbij op het wetenschappelijke oordeel van Nederlandse en Europese autoriteiten, zoals het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De neutrale groep is hier met 30 procent ook vrij groot. 17 procent vindt niet dat deze partijen hierin bepalend moeten zijn.


Inzet LTO Nederland

De uitkomst van de enquête sluit volledig aan bij de inzet van de belangenorganisatie: een gelijk speelveld in Europa en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen overlaten aan wetenschappers in plaats van politici.

'Boeren en tuinders nemen grote stappen bij de verduurzaming van hun teeltsysteem en gewasbescherming. Daarbij bouwen en vertrouwen we op kennis uit de praktijk en wetenschappelijke inzichten', zegt Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten.

Baecke noemt het zorgelijk dat de wetenschappelijke consensus steeds vaker politiek ter discussie staat als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen. 'Wat ons betreft is de toelatingsautoriteit, die op basis van wetenschappelijke consensus wekt, altijd leidend. En dat is ook hoe de Nederlander ertegenaan kijkt.'


Toekomstvisie gewasbescherming

De Tweede Kamer debatteert op maandag 2 november met minister Carola Schouten van LNV over gewasbescherming. Hierin komt ook het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 aan bod. Dit is mede ontwikkeld door LTO, met steun van de leden.

De boerenorganisatie vraagt bij de politiek nogmaals aandacht voor de randvoorwaarden om het uitvoeringsprogramma tot een succes te maken: langjarige financiële commitment van de overheid, oplossing van kortetermijnknelpunten, beloning van extra inspanningen en een gelijk speelveld in de markt.

Om het betoog kracht bij te zetten, vraagt LTO boeren en tuinders om via sociale media en met de hashtag #OpKoers praktijkvoorbeelden en ideeën te delen die laten zien hoe zij hun teelten verduurzamen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 12°
  20 %
 • Zondag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer