Schouten%3A+slachtsnelheid+verlagen+juridisch+niet+mogelijk
Nieuws
© Twan Wiermans

Schouten: slachtsnelheid verlagen juridisch niet mogelijk

Het structureel verlagen van de slachtsnelheid in slachterijen is volgens minister Carola Schouten van LNV juridisch gezien niet mogelijk. Bovendien zijn slachterijen te verschillend om één generieke slachtsnelheid te bepalen. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Een aangenomen motie van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren had Schouten opgeroepen per direct de slachtsnelheid in slachthuizen te verlagen, om het dierenwelzijn te verbeteren.

'Alle slachthuizen zijn anders. Er is niet één getal te noemen voor de maximale slachtsnelheid', schrijft de landbouwminister. 'Ook niet voor slachthuizen die hetzelfde soort dieren met dezelfde methode slachten.'


Verschillende opties verkend

Volgens Schouten kan een snelheid waarop het ene slachthuis goed functioneert en waarmee welzijn en voedselveiligheid voldoende zijn geborgd, bij een ander slachthuis tot problemen leiden. Ze heeft verschillende mogelijkheden verkend om gehoor te geven aan de motie van Ouwehand.

Naar aanleiding van de uitbraken van corona onder personeel bij slachterijen is met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzocht of de slachtsnelheid kon worden verlaagd op basis van de Arbowet of de Wet publieke gezondheid. Ook dat blijkt niet te kunnen.


Technische aanpassingen

Er wordt voortaan wel strenger gekeken als een slachterij technische aanpassingen wil doorvoeren, bijvoorbeeld om de slachtsnelheid te verhogen. 'Ik zal dan in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit toetsen of de voorgenomen aanpassingen effect kunnen hebben op met name het dierenwelzijn. En hoe eventuele risico's voor dierenwelzijn kunnen worden voorkomen', schrijft Schouten.

De landbouwminister wil dat slachterijen de rol van de functionaris voor het dierenwelzijn serieuzer vormgeven. Op grond van de EU-verordening dierenwelzijn moeten slachterijen een gekwalificeerde functionaris aanstellen om erop toe te zien dat standaardwerkwijzen worden gehanteerd, zodat de voorschriften voor het dierenwelzijn goed worden begrepen en toegepast. Elk slachthuis dat meer dan 1.000 grootvee-eenheden zoogdieren per jaar slacht of 150.000 vogels of konijnen, is dat verplicht.


Verschillen tussen slachthuizen

'De praktijk leert dat er veel variatie is tussen slachthuizen in hoe zij invulling geven aan de positie van de functionaris en de standaardwerkwijzen, waarbij de inhoud soms summier of zelfs onjuist is', stelt Schouten. 'Wanneer men niet op papier kan beschrijven hoe het slachtproces dient te verlopen en op welke manier moet worden ingegrepen, heb ik ook geen vertrouwen in de uitwerking ervan op de werkvloer.'

De minister wil voor 1 februari 2021 een plan van aanpak zien van de slachterijen waarin zij beschrijven hoe zij invulling geven aan de Europese verordening. Als de sector dit heeft ingevuld, gaat Schouten de standaardwerkwijzen en de positie van de functionaris voor het dierenwelzijn vastleggen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan hier vervolgens op toetsen bij controles.

Schouten gaat in de brief ook in op de bedwelmingsmethode voor CO2-bedwelming bij varkens. Ze heeft gekeken naar de methode Low Pressure Atmospere Stunning (Laps). Uit onderzoek van de Universiteiten van Glasgow en Edinburgh blijkt dat bedwelming met Laps het welzijn van varkens niet dusdanig verbetert dat het als reëel alternatief kan worden gezien voor CO2-bedwelming.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer