Status+landbouwgrond+in+Overijssel+niet+heilig
Nieuws
© Koos van der Spek

Status landbouwgrond in Overijssel niet heilig

Overijsselse landbouwgrond in het Natuurnetwerk Nederland moet niet koste wat kost behouden blijven als agrarische grond. Provinciale Staten van Overijssel lijken het door de SGP geopperde plan te stellig te vinden.

Dat is een van de conclusies die getrokken kan worden na de landbouwcommissie van Provinciale Staten waar woensdag werd gesproken over de gebiedsgerichte aanpak stikstof zoals het provinciebestuur voor ogen heeft. Er wordt gewerkt aan het opstellen van gebiedsanalyses, die duidelijk moeten maken wat er mogelijk is binnen de door het Rijk meegegeven doelstellingen.

De gebiedsanalyses worden waarschijnlijk begin volgend jaar besproken met Provinciale Staten en vormen de leidraad voor een vervolgens te vormen gebiedsagenda. 'Daarin geven we aan hoe doelstellingen worden gerealiseerd, welke keuzes worden gemaakt en wat nodig is', zegt landbouwgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP). 'Dat kan geld zijn of bijvoorbeeld aanpassingen in de omgevingsvisie.'


Drie doelen

De gebiedsgerichte aanpak van Overijssel moet bijdragen aan drie doelen: een robuustere natuur, perspectief voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken en een toekomstbestendig Overijssel door waar mogelijk en nodig slimme combinaties met andere opgaven te maken.

'Alle drie die doelstellingen zijn even belangrijk. Daarin zit geen volgorde', zegt Ten Bolscher in antwoord op vragen van verschillende Statenfracties.


Gebiedstafels

De gedeputeerde heeft goede hoop dat hij gangbare boeren meekrijgt in de gebiedsgerichte aanpak. Zij krijgen een plek aan de gebiedstafels die meepraten over de plannen.

'Aan die tafels moet een goede vertegenwoordiging komen van alle actoren, dus ook gangbare boeren. Uit gesprekken die ik heb met boeren, proef ik dat velen graag mee willen doen, mits er een eerlijk verdienmodel voor hen is. Ik heb het al vaker gezegd, maar boeren moeten kunnen blijven boeren waar ze dat al doen.'


Weinig steun

De SGP-fractie wil dat laatste graag garanderen door met een motie of amendement vast te leggen dat er niet wordt getornd aan agrarische gronden in het Natuurnetwerk Nederland. De partij lijkt daarin weinig steun te kunnen verwachten.

'Dit zou ik zo stellig niet zeggen, hoewel we het absoluut moeten bespreken', aldus Jeroen Piksen (CDA). Ook andere fracties en Ten Bolscher lijken het proefballonnetje van de SGP te hard gesteld te vinden en toonden zich weinig enthousiast.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 13°
  60 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
Meer weer