LTO: 'Geen agrarische grond onteigenen voor Lekdijk'

Agrarische gronden langs de noordelijke oever van de Lek moeten ook na het versterken van de Lekdijk die bestemming houden. De vrees bestaat bij LTO Noord dat dit in het geding komt. 'Wij zijn tegen onteigening.'

LTO%3A+%27Geen+agrarische+grond+onteigenen+voor+Lekdijk%27
© Alex J. de Haan

Boeren en burgers langs de Lekdijk uitten donderdagavond hun zorgen tijdens een commissievergadering van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Ze zijn ontstemd over het voornemen van het schap om gronden aan te kopen die nu nog in privaat eigendom zijn.

© Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Namens LTO Noord was Aad Kester, voorzitter van de afdeling Kromme Rijn en Heuvelrug, een van de insprekers. Hij zegt door diverse boze en ongeruste boeren benaderd te zijn over de voorgenomen aankoop van gronden door HDSR. 'Boos als het gaat om onteigening van een beheerstrook om het onderhoud van het dijktalud makkelijker te maken, ongerust over de ontwikkelingen voor het eigen agrarisch bedrijf.'

Onteigening vinden wij echt te ver gaan

Aad Kester, voorzitter van LTO-afdeling Kromme Rijn en Heuvelrug

Kester en eerder ook LTO Noord, die een brief die naar het waterschap stuurde, zeggen het belang van de dijkversterking absoluut in te zien, maar vinden tegelijkertijd dat onteigening en de daarmee gepaard gaande inkrimping van het agrarisch areaal haaks staan op de beoogde extensivering van de landbouw.

Versterken en agrarisch gebruik

Kester: 'Er moet worden gezocht naar een oplossing, waarbij de Lekdijk wordt versterkt en de agrarische sector gebruik kan blijven maken van de gronden. Het permanent onttrekken van de gronden, met onteigening als uiterste redmiddel, vinden wij echter te ver gaan. Er gaat een buitenproportioneel effect vanuit op zowel het individuele agrarische bedrijf als ook de regio.'

Kester noemt het belangrijk dat boeren in ieder geval na afronding van de werkzaamheden aan de Lekdijk de grond opnieuw in gebruik kunnen nemen voor agrarische doeleinden. 'Juist in een tijd, waarin het omliggende gebied te maken heeft met verschillende ruimtelijke opgaven, is het van belang dat die worden gecombineerd. Met het combineren van opgaven wordt een duurzaam perspectief voor de agrarische sector geboden en wordt de waterveiligheid in de toekomst geborgd.'

Reactie op brief LTO Noord

Eerder deze week reageerde het waterschapsbestuur op de brief die LTO Noord eerder stuurde. Daarin stelt het waterschap dat eigendom van de belangrijkste delen van het dijklichaam de beste waarborg is voor de waterveiligheid op lange termijn.

HDSR benadrukt dat het uitgangspunt wordt gehanteerd dat na grondverwerving de huidige binnendijkse percelen weer onderhouden en gebruikt kunnen worden door de huidige eigenaren.

Meerjarige afspraken

Het waterschap is bereid om hiervoor meerjarige afspraken te maken. Ook wil HDSR meewerken aan grondruil, zodat boeren worden gecompenseerd voor areaalverlies bij grondverwerving. Ook kunnen aankopen van gronden plaatsvinden tegen volledige schadeloosstelling. Het college van HDSR beslist uiteindelijk over de plannen voor het versterken van de Lekdijk.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  2° / -1°
  10 %
 • Zondag
  3° / -2°
  5 %
 • Maandag
  3° / 1°
  30 %
Meer weer