Overijsselse+twijfels+en+kritiek+op+extern+salderen
Nieuws
© Martijn van Rossum

Overijsselse twijfels en kritiek op extern salderen

Een groot deel van de Overijsselse Statenfracties is kritisch op de beleidsregels omtrent extern salderen, die het provinciebestuur vorige week aankondigde. Een motie om dit voorlopig uit te stellen, werd met maar één stem verworpen.

Voorman Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren (PvdD) had een interpellatiedebat aangevraagd bij de vergadering van Provinciale Staten woensdag. Hij stelt dat de beleidsregels niet voldoen aan de gestelde randvoorwaarden.

Zo mogen maatregelen niet leiden tot een toename van stikstofdepositie. Volgens hem is het risico hiertoe groot bij de ingevoerde beleidsregels, met name omdat vergunde maar ongebruikte stikstofruimte mag worden verkocht of verleased.


Stikstofuitstoot

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher geeft toe dat er in sommige gevallen inderdaad een toename van de stikstofuitstoot kan ontstaan. 'Maar deze beleidsregels zijn niet bedoeld om de stikstofemissie terug te dringen, daarvoor zijn andere schakels in onze stikstofaanpak. Extern salderen en verleasen zijn bedoeld om vergunningverlening mogelijk te maken. Hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen.'


Ook andere fracties toonden zich kritisch over de beleidsregels. Zo vreest de PVV dat partijen van buiten de sector alle stikstofrechten opkopen. 'Het zal leiden tot een complete koehandel, waarbij het Overijssels platteland straks leeg achterblijft', aldus Jeanet Nijhof van de PVV. De partij wil dat de provincie stikstofhandel met partijen van buiten de agrarische sector uitsluit.

De gedeputeerde vindt dat deze vrees ongegrond is. Zo is 85 procent van de vijfhonderd vergunningaanvragen voor stikstofruimte afkomstig uit de agrarische sector zelf. 'Als we extern salderen niet toestaan, kan de agrarische sector ook niet verder.' Alleen verleasen toestaan is daarom ook geen optie volgens Ten Bolscher, omdat hiermee geen permanente activiteiten kunnen worden vergund.


Moties

Om hun zorgen kracht bij te zetten, dienden zowel de PvdD als de PVV (samen met Forum voor Democratie) tijdens het ingelaste debat moties in. De PvdD wilde uitstel van de inwerkingtreding van de beleidsregels voor extern salderen.

De eenmansfractie kreeg steun van GroenLinks, FvD, PVV, D66, SP, Partij voor de Toekomst en de SP. Doordat CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en PvdA tegen stemden, ging dit met 21 tegen 22 stemmen nipt niet door. De motie van de PVV en FvD, die oproept om alleen verleasen van stikstofruimte toe te staan, kreeg steun van de Partij voor de Toekomst.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer