Opnieuw+twijfels+over+emissiearme+vloer
Achtergrond
© Tony Tati

Opnieuw twijfels over emissiearme vloer

Emissiearme vloeren. Voor melkveehouders zijn het enorme investeringen. Desondanks doen ze lang niet altijd wat ze zouden moeten doen. Dat blijkt uit resultaten van metingen in proeftuin 'Aan de slag met stikstofuitstoot' van Mineral Valley Twente.

De nieuwe emissiearme vloer van Arjan Bonthuis uit het Twentse Zenderen kostte 150.000 euro extra ten opzichte van een 'gewone' roostervloer. 'Hij ligt er nu ruim twee jaar in', vertelt de melkveehouder die ook voorzitter is van LTO Noord-afdeling Zuid Twente.

Het bedrijf van Bonthuis is een van de 36 locaties waar Omgevingsdienst Twente metingen verrichte voor proeftuin 'Aan de slag met stikstofuitstoot' van Mineral Valley Twente. Er werd gemeten onder de vloer, een halve meter boven de vloer en in de nok van het dak. Net als de vloer van Bonthuis bleken ook andere soorten emissiearme vloeren het niet goed te doen.
Nulmeting

Volgens onderzoeker Gerrit Stobbelaar van Omgevingsdienst Twente zijn de bevindingen over de werking van de bij nieuwbouw verplichte emissiearme vloeren 'bijvangst'. De metingen bij de bedrijven dienden als een nulmeting. 'Op basis daarvan kunnen we zien of bepaalde veranderingen in voer- en mestsamenstelling zorgen voor andere stikstofgehalten.'

Het betonspoor is een doodlopend spoor

Gerrit Stobbelaar, onderzoeker bij Omgevingsdienst Twente

Stobbelaar noemt de bevindingen opvallend en heeft er wel een persoonlijke opvatting over. 'Ik vind dat de overheid hier iets mee moet. Noord-Brabant wil deze vloeren voor alle melkveestallen verplicht stellen per 2024. Ik zou daar nog eens heel goed over nadenken. Het betonspoor is volgens mij een doodlopend spoor. Het voerspoor heeft de toekomst.'Bonthuis had altijd al zijn twijfels over het nut van emissiearme vloeren. 'Onder een dichte vloer hopen de gassen zich op, dat kan nooit veilig zijn. Maar mijn twijfel ging in de eerste plaats over de klauwgezondheid en veiligheid voor mijn koeien. Uiteindelijk heb ik daarom voor de duurste vloer gekozen. Wij hebben een cassettevloer.'


Ander stalklimaat

Toen de vloer erin lag viel hem gelijk op dat het stalklimaat heel anders was. 'Je voelt het aan de ogen. Ik kan daar wel tegen, want ik ben het gewend. Maar dat kan toch niet goed zijn. Je verwacht daar juist minder van te merken.'

Volgens Bonthuis is er niet alleen twijfel bij melkveehouders maar ook bij een aantal Twentse gemeenten. 'Moet je nog wel vergunningen verlenen als deze vloeren onveilig zijn en niet eens goed werken? Maar ja, het is landelijk beleid. Daar kunnen gemeenten ook niets aan veranderen.'


Emissiearme vloeren worden getest tijdens de proefstalstatus. Daar wordt de werking bekeken, voordat de vloeren op de RAV-lijst met toegestane technieken komen om de stikstofemissie te beperken.


Grote variaties onder en net boven vloer

Stobbelaar: 'Voor de toelating van vloeren wordt zes keer per jaar 24 uur in de nok van het dak gemeten bij twee bedrijven. Wij meten met een handmeter op vijf tot tien punten onder de vloer, op kniehoogte en in de nok van het dak. Vooral onder de vloer en net boven de vloer meet je grote variaties.'Onder de 36 deelnemende bedrijven waren er 6 met een emissiearme vloer, 4 met een combinatie van een emissiearme vloer en een roostervloer en 25 met een roostervloer en een grupstal.


Hogere ammoniakconcentraties

Bij de groenlabelvloeren werden boven de vloer dezelfde en hogere ammoniakconcentraties gemeten dan boven roostervloeren. Bij een goede werking zouden ze lager uit moeten komen. Boven natte vloeren werden hogere concentraties gemeten. Bij bedrijven met een lager melkureum werd een lagere ammoniakconcentratie gemeten.

Bij dubbeldoelrassen en driewegkruisingen werd bij een hoger melkureum toch ook een lage concentratie ammoniak gemeten. Bedrijven die koolstof toevoegen aan voer of mest hadden een lagere concentratie.


'Liever realtime meten'

Bonthuis had liever 30.000 euro aan goede meetapparatuur besteed dan 150.000 euro aan een emissiearme vloer. 'Ik ben voor realtime meten in stallen. Laat boeren zelf bepalen welke keuzes ze maken om ammoniak te reduceren. Spreek doelen af. Elk bedrijf is anders.'

De melkveehouder weet dat tornen aan het beleid gevoelig ligt. 'Ik ben ook wel huiverig voor het effect van onze bevindingen. De overheid wil graag dat effecten zijn geborgd. Resultaten overlaten aan het vakmanschap van de boer wordt gezien als een te groot risico.'

Maar doorgaan met vloeren die alleen op papier werken, heeft niet de toekomst, stelt Bonthuis. 'Daarmee houdt de overheid niet alleen melkveehouders voor de gek, maar ook zichzelf en de maatschappij.'

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer