Emissiearme vloer doet politieke zorg groeien

Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over meetresultaten in een project van Mineral Valley Twente. Daaruit blijkt dat emissiearme vloeren niet altijd goed werken.

Emissiearme+vloer+doet+politieke+zorg+groeien
© Nieuwe Oogst

'Er zijn vraagtekens te zetten of deze emissiearme vloeren werken', stelt Helma Lodders van de VVD. 'Dat is al gebleken uit een onderzoek van het CBS en dat lijkt nu weer bevestigd te worden door het onderzoek van Mineral Valley. En ik baal daarvan.'

Haar zorgen gaan niet alleen over de hogere emissies dan verwacht, maar ook over de veiligheid. Zo was er vorig jaar februari een ontploffing in Markelo onder een emissiearme vloer waarbij 20 koeien om het leven kwamen. In opdracht van minister Schouten wordt er dit jaar onderzoek verricht naar de vorming methaan, zwavelwaterstof (H2S) en ammoniak onder vloeren in melkveestallen. Hiermee wil ze veiligheidsrisico's beter in kaart brengen.


Dure maatregelen

Lodders: 'We vragen boeren om heel veel geld te investeren in dure maatregelen om de emissie terug te dringen. Als blijkt dat deze maatregelen niet werken dan is dat weggegooid geld. De VVD vraagt al langer om meer te meten in de praktijk. Meten is immers weten. Daar moeten we vandaag nog mee beginnen.'

Daarnaast wil ze meer daadkracht van het kabinet om nieuwe innovaties toe te laten. 'We hebben helaas moeten constateren dat de procedures om nieuwe innovaties in de praktijk toe te kunnen passen stroperig zijn en vaak stranden op het ontbreken van experimenteerruimte.'


Haar zorgen worden gedeeld door Jaco Geurts van het CDA. 'Het onderzoek laat weer zien dat de praktijk anders is dan de theorie. Het CDA wil graag dat er doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften door de overheid worden gehanteerd. Het verder verlagen van emissies zou kunnen door het rantsoen van dieren aan te passen en andere technische maatregelen, zoals water bij mest en het toepassen van weidegang.'

Het is belangrijk volgens hem om de praktijk daarbij te betrekken. 'Dat is ook goed voor de veiligheid, want op ontploffingen in een stal zit niemand te wachten.'


Grote twijfels

Tweede Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP noemt de resultaten vanuit Twente niet opzienbarend. 'Dit zagen we wel aankomen. Als je met melkveehouders spreekt en met onderzoekers dan weet je dat er grote twijfels zijn over de werking van emissiearme vloeren.'

Er zijn volgens de SGP'er nog tal van andere factoren die de emissie van ammoniak bepalen. 'De mestkwaliteit speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de mate van ammoniak emissie. Verschillende emissiearme vloeren houden de ammoniak en andere gassen wel tijdelijk tegen, maar als ze wel worden gevormd, komen ze er toch een keer uit. Het probleem is er niet mee opgelost.'


Volgens Bisschop is het eenzijdig sturen op emissiearme vloeren niet langer houdbaar. 'Wij pleiten al langer voor doelvoorschriften en niet teveel middelvoorschriften. Real time metingen in of bij de stal kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Dan kunnen veehouders zelf keuzes maken die erop gericht zijn om ammoniakreductie te realiseren. Dat kan ook op andere terreinen, bijvoorbeeld om de waterkwaliteit te verbeteren.'


Weerstand

Het Kamerlid merkt dat er weerstand is vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om iets te doen met de signalen dat de vloeren niet goed functioneren. 'Er zijn veel belangen mee gemoeid. Het is een van de pijlers onder het huidige beleid. Op de korte termijn red je je gezicht, maar op de lange termijn helpt het niet om signalen van onderop te negeren.'

Het is belangrijk om de meetresultaten uit Twente serieus te nemen en op te pakken, zegt Bisschop. 'Het moet op zijn minst reden zijn voor nader onderzoek. Als deze vloeren onder aan de streep niet kunnen leveren wat ingerekend wordt, is het niet goed voor de boeren, maar ook niet voor de natuur.'

Mineral Valley Twente zet naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek in op verder onderzoek, vertelt directeur Ingrid Jansen. 'De uitkomsten uit deze proeftuin zijn aanleiding voor Mineral Valley om de mogelijkheden te verkennen voor een aanvullend onderzoek. Daarnaast zullen we ook andere proeftuinen initiëren om in beeld te brengen welke maatregelen het meest passend zijn in de praktijk om uitstoot te reduceren met als doel om ruimte te creëren in regelgeving en agrarisch ondernemerschap. Daarbij moet ook de economische component worden betrokken.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  14° / 5°
  85 %
Meer weer