POV%3A+%27Extern+salderen+maakt+stikstofchaos+nog+groter%27
Nieuws
© Twan Wiermans

POV: 'Extern salderen maakt stikstofchaos nog groter'

Extern salderen maakt de stikstofchaos nog groter. Die zorg spreekt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) uit in de wekelijkse nieuwsbrief aan de achterban. De POV staat op het standpunt dat wanneer binnenkort wordt overgegaan tot extern salderen, cruciale stappen worden overgeslagen.

Zoals het nu lijkt, staan enkele provincies binnenkort extern salderen toe. Dit betekent, schetst de POV, dat er actief kan worden gehandeld in stikstofruimte en er stikstofvragers op de markt komen om boerenbedrijven op te kopen. 'Dat gebeurt nu al; speculatief of wat komen gaat.'

De POV maakt zich grote zorgen over het openstellen van regelingen voor extern salderen. Belangrijkste punt van kritiek van de varkensorganisatie is dat cruciale stappen worden overgeslagen. Zo is niet duidelijk wat de nulsituatie is: welke rechten een bedrijf heeft, maar ook hoeveel stikstofruimte er nodig is voor natuur en hoe groot de vraag is vanuit de industrie.


Ruimte om te ontwikkelen

De landbouw heeft zelf ook stikstofruimte nodig om te kunnen ontwikkelen. Het voorstel van de POV was en is om duidelijk te kaderen hoeveel stikstof er beschikbaar moet blijven voor de landbouw (ook bij transacties), welk deel naar natuurherstel gaat en wat er dan overblijft voor ontwikkelingen voor woningbouw en industrie.


Verder stelt de POV dat om transacties in beeld te brengen, de impact van transacties op natuurherstel te kwantificeren en de markt te monitoren, een deugdelijk registratiesysteem nodig is. Enkele provincies hebben een registratiesysteem, maar er is geen enkele prikkel om daar transacties te melden.


Programma Aanpak Stikstof

Een ander belangrijk knelpunt noemt de varkensorganisatie dat de problematiek met de melders van het Programma Aanpassing Stikstof (PAS-melders) en knelgevallen nog niet is opgelost. Landbouwminister Carola Schouten heeft meermalen beloofd snel met oplossingen te komen, schrijft de POV, maar nog steeds is onduidelijk hoeveel ammoniak hiervoor nodig is.

De POV bracht haar bezwaren in bij de provincies. Bovenstaande vraagstukken vragen om een oplossing, aldus de varkensorganisatie in de nieuwsbrief. De varkensorganisatie blijft pleiten voor meer aandacht en snelheid in gebiedsgerichte processen: gericht opkopen en ontwikkelen van bedrijven en gericht bijdragen aan natuurherstel. Extern salderen gaat dat als een 'wild west' doorkruisen.


Noodknop

De POV heeft provincies gevraagd om een 'noodknop' in te stellen na het opengaan van extern salderen. 'Een noodknop die kan worden ingedrukt wanneer onze vermoedens waarheid worden en waarmee we extern salderen on hold kunnen zetten om bij te sturen. Niemand is gebaat bij leegroof van het platteland; natuur ook zeker niet.'

Leden die gebruik willen maken van extern salderen, adviseert de POV de zaken goed te regelen en op papier vast te leggen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 5°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 10°
  45 %
Meer weer