Beweiden+is+goed+voor+grutto+en+kievit
Nieuws
© Provincie Zuid-Holland

Beweiden is goed voor grutto en kievit

Beweiding kan een belangrijke positieve bijdrage leveren voor weidevogels. Door beweiding ontstaan er verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen verschillende percelen en dat is gunstig voor de weidevogels. Bovendien gebruiken kievit en grutto graag beweide percelen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en achttien melkveehouders uit vier agrarische collectieven in Friesland naar de meerwaarde van beweidingsmaatregelen voor bedrijfsvoering en weidevogels.

Het onderzoek, dat in het kader van project Vogels en Voorspoed Fryslân voor de tweede keer plaatsvond, laat zien dat door beweiding verschillende groeitrappen en grashoogtes tussen verschillende percelen ontstaan. Dat wordt mozaïekbeheer genoemd.


Lage vegetatie

Bovendien gebruiken onder meer kieviten en grutto's graag beweide percelen: door de lage vegetatie op begraasd grasland kunnen kuikens zich makkelijk door het weiland bewegen.

De mestbossen bieden daarbij goede dekkingsmogelijkheden tegen predatie. Niet onbelangrijk is dat koeienmest een broedplaats vormt voor wormen, vliegen en kevers. Die bieden een belangrijke voedingsbron voor de weidevogels en hun kuikens.


Uittesten van beweidingsmaatregelen

Doel van project Vogels en Voorspoed Fryslân is het ontwikkelen en uittesten van beweidingsmaatregelen die een meerwaarde hebben voor het bedrijf en voor weidevogels. Zo is het van belang om beweiding en bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op de aanwezigheid van vogels en overig beheer, zoals maaien en percelen met uitgestelde maaidatum.

Tegelijkertijd biedt beweiding en een goede benutting van weidegras vrijwel altijd economische voordelen, omdat kosten voor krachtvoer en voederwinning en bemesting lager zijn.


Pakketaanpassingen

De komende maanden worden de verzamelde data binnen het project geanalyseerd en verwerkt. Het uiteindelijke doel is om de bevindingen te gebruiken voor het maken van handleidingen en factsheets. Daarnaast vormt het ook de basis voor voorstellen voor pakketaanpassingen.

Project Vogels en Voorspoed Fryslân loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2020. Het project richt zich zowel op boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen als boeren die dat niet doen en wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3).

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  15° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer