LTO+raadpleegt+leden+over+gewasbescherming
Nieuws
© Twan Wiermans

LTO raadpleegt leden over gewasbescherming

LTO Nederland is bezig met een achterbanraadpleging over Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie van LNV. Leden met akkerbouw, vollegrondsgroenten, boomteelt, vaste planten en zomerbloemen kunnen daarvoor onder meer een digitale enquête invullen.

In twee digitale sessies hebben LTO-bestuurders dinsdag de leden bijgepraat over de invulling van Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie van LNV. De aansluitende enquête krijgen de leden in de betreffende sectoren persoonlijk toegestuurd. LTO was betrokken bij de onderhandelingen over het programma, met als inzet het perspectief dat telers gezonde gewassen kunnen blijven telen.

Met de ledenraadpleging wil LTO het voorstel voor het uitvoeringsprogramma voorleggen aan haar leden. Tijdens de digitale sessies was er ruimte voor leden om vragen te stellen en via de enquête kunnen ze hun mening geven en eventueel voorstellen doen voor wijzigingen of wijzen op extra knelpunten die dreigen in de gewasbescherming.


Stip op horizon

De doelen die LNV omschrijft in Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming betreffen de ontwikkeling van weerbare gewassen en robuuste teeltsystemen. Verder streeft het ministerie naar meer verbinding tussen landbouw en natuur, met optimale aandacht voor biodiversiteit. Een stip op de horizon is een gewasbescherming in 2030 met minimale emissies en residuen naar het milieu.

De inbreng van LTO bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma heeft onder meer betrekking op de balans tussen de oplossingen voor de korte termijn en de oplossingen voor de langere termijn. De bestuurders benadrukken dat telers onder alle omstandigheden gezonde gewassen moeten kunnen telen en dat alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen niet van vandaag op morgen beschikbaar zijn.


Verder vraagt LTO fytosanitaire garanties. Dat is vooral van belang voor de handelspositie van Nederland in het buitenland en het imago van de hoogwaardige producten, zoals met name uitgangsmateriaal. Ook maakt LTO zich sterk voor het economisch perspectief om teeltsystemen te verduurzamen. Het uitgangspunt moet zijn dat plantaardige productie rendabel blijft en dat er in elk geval in Europa sprake moet zijn van een gelijk speelveld.


Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ook wijst LTO op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming te realiseren. Het kan volgens de organisatie niet zo zijn dat alleen de primaire sector wordt afgerekend op zijn prestaties, terwijl inspanningen van andere partijen vrijblijvend zijn.

Als voorwaarden voor deelname aan het uitvoeringsprogramma stelt LTO dat er een goede oplossing moet komen voor actuele knelpunten in de gewasbescherming en verder dat de overheid minimaal 50 procent van de programmakosten voor haar rekening neemt. Na de ledenraadpleging neemt LTO begin september een definitief besluit over het programma.


Bespreken in Tweede Kamer

Als het standpunt van andere partners, die hebben meegewerkt aan het samenstellen van het programma, bekend is dan volgt eind september de publicatie ervan. Het is dan de bedoeling dat de Tweede Kamer in het najaar Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming bespreekt.

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer