Uitvoeringsprogramma+Gewasbescherming+LNV+in+de+steigers
Nieuws
© Han Reindsen

Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming LNV in de steigers

Het nieuwe Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming LNV om te komen tot weerbare gewassen en teeltsystemen in 2030, moet zoveel mogelijk opleveren voor boeren en tuinders, bepleiten de betrokken agrarische organisaties, waaronder LTO Nederland. Het ontbreekt de sector aan slagkracht op dit vlak.

'Om te kunnen innoveren en experimenteren, hebben telers ruimte, middelen en ondersteuning nodig', stelt LTO. 'Ondanks de al geleverde inspanningen voor verduurzaming wordt een economisch rendabele, gezonde teelt steeds moeilijker.'

De agrarische koepelorganisatie is nauw betrokken bij de onderhandelingen over het programma dat nog definitief tot stand moet komen. Evenals andere betrokken organisaties bespreekt LTO het resultaat de komende tijd met haar leden.


Handelingsperspectief 2030

Het uitvoeringsprogramma is een voorstel van het ministerie van LNV en betrokken partijen, waaronder LTO Nederland, om uitvoering te geven aan de Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

In het uitvoeringsprogramma staat het handelingsperspectief van de agrarische ondernemer centraal. 'Het doel is te komen tot weerbare gewassen en teeltsystemen in 2030. Het gaat niet alleen om waar we naartoe willen, maar ook over hoe we daar komen.'

Gewasbeschermingsmiddelen verdwijnen en alternatieven en een eerlijke prijs blijven vaak uit. Er moet daarom wat veranderen in het beleid, aldus de koepel voor de agrarische sectoren. LTO laat weten 'zwaar te hebben ingezet' op een aantal speerpunten.


Balans, garanties en perspectief

Zo pleit de belangenorganisatie voor balans tussen de korte en lange termijn. Het middelenpakket neemt in rap tempo af en alternatieven zijn niet van vandaag op morgen beschikbaar. Telers moeten een gezond gewas kunnen blijven produceren.

De koepel wil daarnaast fytosanitaire garanties. Nederland staat internationaal bekend om zijn hoogwaardige producten, waaronder uitgangsmateriaal. Het buitenland stelt vaak strenge eisen. Onze handelspositie op dat vlak moet in stand blijven, bepleit de lobbyorganisatie.

Economisch perspectief moet voorrang krijgen. Verduurzaming van teeltsystemen kost geld, terwijl de Nederlandse consument er niet voor betaalt en de wereldmarkt er niet om vraagt, ziet de koepel. Plantaardige productie moet rendabel blijven voor telers, is de inzet.


Achterbanraadpleging

Tot slot strijdt LTO voor gezamenlijke verantwoordelijkheid. 'De gewasbeschermingsdoelen zijn zeer ambitieus, om ze te realiseren is inzet van iedereen nodig. Het kan niet zo zijn dat inspanningen van andere partijen vrijblijvend zijn en de sector wordt afgerekend op de prestaties', laat de organisatie weten.

De bij LTO Nederland aangesloten sectoren houden hun eigen achterbanraadpleging. Op dinsdag 18 augustus om 16 uur bespreekt LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen de inhoud van het uitvoeringsprogramma in een digitale bijeenkomst, met de ruimte voor vragen en opmerkingen.

Ditzelfde doen de LTO-vakgroepen Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt op die dag om 20 uur. Vanaf woensdag 19 augustus ontvangen leden van deze vakgroepen een uitnodiging om deel te nemen aan een digitale ledenenquête. LTO wil graag weten: waar moeten we op letten en kunnen we hiermee door?


Commitment

Op basis van de raadpleging wordt het besluit genomen of er commitment aan het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming kan worden gegeven, laat LTO weten. LTO-vakgroep Paddenstoelen bespreekt het uitvoeringsprogramma in direct contact met leden. Leden die vragen hebben, kunnen contact opnemen met de vakgroepbestuurders.

LTO zegt zich ten volle te realiseren dat deze periode verre van ideaal is voor een achterbanraadpleging. 'Vanwege corona blijft het organiseren van fysieke bijeenkomsten lastig. Bovendien vindt de raadpleging plaats in een van de drukkere maanden op agrarische bedrijven. Dit is onder de aandacht gebracht bij de betrokken partijen van het uitvoeringsprogramma.'


Kameragenda krijgt voorrang

Vanwege eerdere vertraging in de onderhandelingen en noodzaak om het uitvoeringsprogramma tijdig op de Kameragenda te zetten, is er toch besloten om de achterbanraadpleging niet verder te vertragen, verduidelijkt LTO.

Leden van Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO kunnen bij die organisaties meer informatie inwinnen over hoe de achterbanraadpleging voor hen wordt vormgegeven.

Weer

 • Maandag
  15° / 14°
  60 %
 • Dinsdag
  17° / 12°
  20 %
 • Woensdag
  19° / 13°
  20 %
Meer weer