Vrijstelling+Mainspring+voor+bedekte+snijbloementeelt
Nieuws
© Vidiphoto

Vrijstelling Mainspring voor bedekte snijbloementeelt

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland is door het ministerie van LNV een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor het middel Mainspring. Hierdoor kan de mineervlieg worden beheerst in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte grondgebonden snijbloementeelt.

Mainspring, met de werkzame stof cyantraniliprole, mag alleen worden ingezet als de gebruiksvoorschriften met toepassingsvoorwaarden zijn nageleefd.

In de vrijstelling staat een nieuwe randvoorwaarde om Mainspring te mogen toepassen: 'Gebruik van het middel in de bedekte grondgebonden teelt van snijbloemen is alleen toegestaan indien het aantastingsniveau van mineervliegen gedurende de teelt wordt gemonitord en eerst biologische bestrijders zijn ingezet conform adviezen van de leverancier.'

Gewasbeschermingsmonitor

De monitoringsgegevens van de mineervliegen en de inzet van biologische bestrijders moeten vervolgens in de gewasbeschermingsmonitor worden vastgelegd. Diverse grondgebonden snijbloementeelten zijn blij met deze vrijstelling, waaronder chrysant.

'Mineervlieg is voor de grondgebonden teelt een onbeheersbaar probleem, omdat er geen selectieve middelen beschikbaar zijn', aldus David van Tuijl, contactpersoon Plantgezondheid namens de landelijke commissie chrysant van Glastuinbouw Nederland.

Lagere milieulast

'Mainspring is zacht voor de biologische bestrijders en erg effectief op mineervlieg, waardoor wij het biologisch systeem in stand kunnen houden', legt Van Tuijl uit. 'Hiermee wordt de milieulast verlaagd en neemt de kans op resistentie af. Mainspring kan als correctiemiddel worden toegepast als het evenwicht tussen de biologische bestrijders en mineervlieg uit de hand loopt.'

De vrijstelling is tot stand gekomen dankzij inspanningen van Glastuinbouw Nederland. De aanvraag van de vrijstelling is mede mogelijk gemaakt door de landelijke gewascommissie chrysant en ChrysantNL.

De vrijstelling is dinsdag 4 augustus gepubliceerd in de Staatscourant. De wijziging, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen, gaat met terugwerkende kracht in vanaf 29 juli en vervalt op 26 november 2020.

Weer

 • Dinsdag
  16° / 2°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  25 %
Meer weer