Agenda+voor+de+Veenkoloni%C3%ABn+is+verlengd+tot+2024
Nieuws
© Harry Tielman

Agenda voor de Veenkoloniën is verlengd tot 2024

Het langjarige programma 'Agenda voor de Veenkoloniën' wordt verlengd voor de periode 2020 tot 2024. Provincie Groningen heeft hiervoor 250.000 euro beschikbaar gesteld.

De 'Agenda voor de Veenkoloniën' is een programma dat is opgezet om de landbouwsector in het gebied in Groningen en Drenthe vooruit te helpen en stimuleert innovaties in de landbouwsector, die in de regio onder druk staan. De agenda moet ervoor zorgen dat de landbouwsector zijn economische waarde voor de streek behoudt.

Het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zorgt voor grote veranderingen. Dit heeft gevolgen voor het inkomen van de boeren in de Veenkoloniën. De Agenda voor de Veenkoloniën heeft daarom een programma opgezet om de landbouwsector in het gebied vooruit te helpen en stimuleert innovaties.


Natuurinclusieve landbouw

Daarnaast wordt de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw ondergebracht in de agenda. Het gaat hierbij om actieplannen voor acht gebieden waarin het rijk en de regio samenwerken aan een goed evenwicht tussen landbouw, natuur en leefomgeving. Het kabinet investeert samen met de regio 20 miljoen euro voor nieuwe ontwikkelingen.

Bekijk meer over: