Innovatieprogramma+Veenkoloni%C3%ABn+maakt+doorstart
Nieuws
© Han Reindsen

Innovatieprogramma Veenkoloniën maakt doorstart

Het Innovatieprogramma Veenkoloniën dat zeven jaar geleden werd ingezet, krijgt een vervolg. De regiegroep komt binnenkort met een nieuw plan van aanpak.

Een werkgroep onder leiding van agronoom Rudy Rabbinge kwam in 2012 met een reeks aanbevelingen hoe de regio kon inspelen op de ontkoppeling van de aardappelzetmeelteelt van de EU-landbouwsubsidies. Het leidde tot een innovatieprogramma waar een groot aantal betrokken partijen zich achter stelde. Ook kwam 19 miljoen euro beschikbaar van de rijksoverheid en de provincies Groningen en Drenthe.

Het innovatieprogramma loopt eind dit jaar af en het fonds is nagenoeg helemaal besteed, zegt voorzitter Johan Russchen van de regiegroep. 'We hebben veel goede projecten in gang gezet en lijken de doelstellingen te gaan halen die toen zijn gesteld.' Hij wijst op projecten als 'Bodem APK', 'Veenkoloniale AM precies in beeld' en 'Kringlooplandbouw Veenkoloniën'.

Inspireren

De projecten inspireren de boeren, stelt Russchen. Hij wijst op de jaarlijkse innovatiedag, proeven met het mechanisch beheersen van onkruid, toepassing van 5G in de landbouw met het gebruik van een wiedrobot en zeker ook die met tagetes als nateelt bij wijze van groenbemester.

'Die uitkomsten van die proeven zijn spectaculair: minder besmettingen met aaltjes en meer opbrengst, zeker in Seresta en suikerbieten.'

Boer én verwerker

Maar we zijn er nog niet, stelt de regiegroepvoorzitter. 'Zo is in de afgelopen zeven jaar het nodige veranderd, zeker in de omgeving van de boer én de verwerker.' Hij wijst op de opkomst van de kringlooplandbouw en de tendens naar meer natuurinclusief boeren.'

Er is een strategisch plan voor na 2019, zegt Russchen. 'We gaan door omdat zetmeelaardappelteelt met bieten en granen een goede toekomst heeft. We willen als regiegroep inspelen op wat de komende tijd op de regio afkomt.' Hij geeft als voorbeeld de verdere vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Klimaatakkoord.

Groenbemesting

Kringlooplandbouw, Klimaatakkoord, groenbemesting en precisielandbouw zijn volgens de regiegroepvoorzitter voor de komende jaren kernbegrippen. Hij ontkent dat de drie gewassen waar de Veenkoloniën op drijft, de regio kwetsbaar maken. 'De kracht zit hier in het samenwerken in de keten als collectief. Via publiek-private samenwerking kunnen we die kracht in stand houden.'

Russchen wijst erop dat 66 procent van de grond in de Veenkoloniën akkerland is. 'Dat maakt de uitgangspositie van de agrarische sector er sterk.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  24° / 14°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 17°
  40 %
Meer weer