Overheidssteun voor zoetwaterinitiatief Beveland

Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen hebben woensdag hun medewerking toegezegd bij de uitbreiding van de beschikbaarheid van zoetwater in Oost Zuid-Beveland. Dat gebeurde tijdens een zoetwaterbijeenkomst van ZLTO-afdeling Oost Zuid-Beveland.

Overheidssteun+voor+zoetwaterinitiatief+Beveland
© Anton Dingemanse

Afdelingsvoorzitter Wim van Gorsel overhandigde een plaquette aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus met het verzoek om het bestaande zoetwatergebied Reigersbergsche polder en Eerste Bathpolder fors te vergroten.

De Bat erkent het probleem van zoetwatertekort in de provincie en zei dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor goede plannen die breed gedragen worden. Dagelijks bestuurder van het Waterschap Luc Mangnus geeft aan onderzoek te willen starten naar de technische uitvoerbaarheid en mogelijkheden van het verzoek. Hij wil dit samen doen met provincie en ondernemers in het gebied.


Breed draagvlak

Volgens afdelingsbestuurder Wim van Gorsel geniet het initiatief een breed draagvlak in de regio en is er bereidheid om mee te werken langs de beoogde aanvoerroutes in het huidige zoetwatergebied.

'Met een goede zoetwatervoorziening zal er land- en tuinbouw mogelijk blijven in Zeeland'

Wim van Gorsel, ZLTO-afdelingsbestuurder

'Zoetwater is van groot belang voor zowel fruitteelt, veehouderij als akkerbouw. Daarnaast bevinden zich in het gebied verschillende grote toonaangevende en internationale veredelingsbedrijven waar hoogwaardig onderzoek plaatsvindt en nieuwe rassen worden ontwikkeld en geteeld. Al deze bedrijven hebben dringend behoefte aan een robuuste zoetwatervoorziening in hun bedrijfsvoering om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben.'


• Zie ook hoe Zeeuwse akkerbouwers met droogte omgaan in de terugblik op het droge voorjaar met weerman Alfred Snoek

De opkomst was groot tijdens de ledenbijeenkomst onder de aangepaste coronaomstandigheden. De zestig aanwezigen waren positief over de toezegging van provincie en waterschap. 'Het is nu voor het derde jaar op rij dat we in onze bedrijfsvoering te maken hebben met extreme droogte', zegt Van Gorsel. 'Het tempo waarin het klimaat verandert, maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de beschikking van zoetwater is.'


Samenwerking

Enkele ondernemers vertelden over de problemen waar ze tegen aanlopen, zoals verdroogde gewassen, het overzaaien hiervan en de torenhoge kosten van dure tankwagens gevuld met zoetwater.

Het ZLTO-afdelingsbestuur Oost Zuid-Beveland steekt veel energie in initiatieven om de zoetwatervoorziening in het gebied te verbeteren. Er zijn al diverse lopende projecten en initiatieven. ‘Waterschap en provincie hebben beide zoetwaterbeschikbaarheid prioriteit gegeven en hebben daar ook middelen voor vrij gemaakt’, zegt Van Gorsel.


Belangrijke economische regio

Hoewel Zeeland een waterrijke provincie is, waar 78 procent van het landelijk gebied ingericht is voor landbouw, is er slechts voor een zeer klein gebied zoetwater beschikbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijfert dat het areaal dat beregend kan worden in Zeeland ver achterblijft bij de rest van Nederland. Dit ondanks dat Zeeland beschikt over het tweede zoetwaterbekken van Nederland, het Volkerak-Zoommeer. Van daaruit vloeit tijdens laag tij gemiddeld 45 kubieke meter water per seconde de Westerschelde in.

De vruchtbare Zeeuwse bodems zijn van onschatbare waarde voor de voedselproductie. Veel landbouwproducten uit Nederland worden bewerkt, verwerkt en geteeld in het Zeeuwse en verlaten via de havens van Vlissingen Nederland.

Van Gorsel: ‘Ook in onze afdeling zijn vele agribusinessbedrijven gevestigd. Met een goede en robuuste zoetwatervoorziening zal er in de toekomst land- en tuinbouw mogelijk blijven in Zeeland.’

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer