Melkprijs+2019+valt+vermoedelijk+lager+uit+dan+in+2018
Achtergrond
© Pieter Stokkermans

Melkprijs 2019 valt vermoedelijk lager uit dan in 2018

De berekende voorschotmelkprijzen komen in oktober 2019 uit op gemiddeld 33,51 euro per 100 kilo standaardmelk. Een daling van 0,07 euro ten opzichte van de vorige maand. De gemiddelde melkprijs in oktober 2019 ligt 1,27 euro ofwel 3,6 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dat blijkt uit berekeningen van ZuivelNL in samenwerking met de European Dairy Farmers, in opdracht van LTO Nederland. De meeste melkprijzen die in oktober zijn uitbetaald zijn opnieuw niet of nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de vorige maand.

Uitzondering is de prijsstijging van Granarolo. Berekende melkprijzen van Danone en Saputo Dairy UK zijn duidelijk veranderd, maar dit komt door seizoensmatige aanpassingen. De relatief stabiele ontwikkeling van de melkprijzen in 2019 wordt het best geïllustreerd door Saputo Dairy UK, dat vanaf februari tot en met december 2019 de melkprijs stabiel hield.

Behalve van Saputo Dairy UK zijn ook de melkprijzen van Arla, FrieslandCampina, Granarolo en Emmi tot en met december bekend. De melkprijzen van Granarolo blijven de rest van het jaar gelijk. De melkprijs van Arla blijft in november gelijk, maar daalt in december met 1 euro per 100 kilo. De melkprijs van FrieslandCampina stijgt zowel in november als december met respectievelijk 0,7 en 0,9 euro per 100 kilo.

Lager uit dan vorig jaar

Op basis van de tot en met oktober bekende melkprijzen is de verwachting dat de EU-melkprijzen zullen dalen ten opzichte van vorig jaar. Met uitzondering van de Franse zuivelondernemingen. De daling is het grootst bij de Ierse ondernemingen, gevolgd door de Duitse.

In onderstaande tabel staan de voorschotmelkprijzen van 2019 en 2018 van de zuivelondernemingen waarvan de melkprijzen tot en met december bekend zijn. Het betreft een gewogen gemiddelde van de maandelijkse melkprijzen, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele nabetalingen.

Opvallend is de forse stijging van de melkprijs van het Zwitserse Emmi. Ook de melkprijzen in de Verenigde Staten zullen in 2019 flink stijgen ten opzichte van 2018. Zo is de klasse III-melkprijs in oktober weer verder gestegen. Deze ligt ruim boven het EU-gemiddelde.

Melkaanvoer

Volgens Willem Koops van ZuivelNL nam de EU-melkaanvoer in september met een procentje toe, net als in de maand daarvoor. Cumulatief lag de EU-melkaanvoer in de eerste drie kwartalen van 2019 een half procent hoger dan in 2018. 'Duitsland, Frankrijk en Nederland lieten in september opnieuw een toename zien. De Ierse melkaanvoer bleef in deze maand nagenoeg gelijk, waarmee een einde kwam aan een periode van exponentiële groei', aldus de zuivelanalist.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivelexporterende landen liet in september een wisselend beeld zien. De melkaanvoer in Argentinië (+1 procent) en de VS (+ 1 procent) groeide. Het volume in Australië (-5 procent), Nieuw-Zeeland (-1 procent) en Uruguay (-3 procent) daalde. Het geaggregeerde groeicijfer van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) was in deze periode met -0,1 nog altijd negatief.

Botermarkt

Na een aantal maanden van lichte stijging stabiliseerde het prijsniveau van boter in de tweede helft van oktober. 'Maar eind november trok de botermarkt weer aan als gevolg van een redelijk goede vraag, ook vanuit diverse exportbestemmingen', constateert Koops.

De markt voor mager melkpoeder noemt Koops vast en blijft positief gestemd. 'De notering steeg door de onveranderd goede vraag in met name Azië en het enigszins beperkte aanbod verder door.' Op de markt voor volle melkpoeder is nog altijd weinig activiteit. De notering beweegt mee met de ontwikkelingen op de markt voor boter/melkvet en mager melkpoeder en is sinds half augustus toegenomen.

Weer

 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
 • Woensdag
  15° / 7°
  50 %
Meer weer