Melkprijs+in+april+bijna+euro+lager+dan+vorig+jaar
Achtergrond
© Persbureau Noordoost

Melkprijs in april bijna euro lager dan vorig jaar

De berekende voorschotmelkprijzen komen in april uit op gemiddeld 32,47 euro per 100 kilo standaardmelk. Dat blijkt uit de LTO Internationale Melkprijsvergelijking van ZuivelNL.

Het gaat om een daling van 0,71 euro ten opzichte van maart. De gemiddelde melkprijs in april 2020 ligt 0,85 euro ofwel 2,5 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

Met uitzondering van Danone zijn alle melkprijzen in april gelijk gebleven of gedaald. De Duitse ondernemingen, het Zweeds-Deense Arla Foods en het Finse Valio hebben de melkprijzen niet gewijzigd. De overige Europese zuivelondernemingen hebben in april de melkprijzen verlaagd.

Verenigde Staten

De grootste prijsdaling deed zich buiten Europa voor, namelijk in de Verenigde Staten (VS). De klasse III-melkprijs daalde met 20 procent in één maand ofwel omgerekend bijna 7 euro per 100 kilo standaardmelk. Na de forse prijsstijging in 2019 is hiermee de Amerikaanse melkprijs weer helemaal terug bij af.

Het Nieuw-Zeelandse zuivelconcern Fonterra heeft de melkprijsprognose voor het melkprijsseizoen 2019/2020 ook verlaagd, maar beperkt, namelijk met omgerekend 0,40 euro. Uitgaande van deze prognose wordt 2019/2020 een relatief goed melkprijsjaar. De voorgaande vijf jaren lag de melkprijs van Fonterra beduidend lager.

Dalende melkprijs

Analisten van ZuivelNL verwachten dat de gemiddelde melkprijs de komende maanden verder zal dalen. FrieslandCampina, de Duitse DMK Group en Arla Foods hebben voor mei prijsverlagingen aangekondigd. In juni daalt de melkprijs van FrieslandCampina verder met 0,50 euro. De Arla-melkprijs daalt in juni met een euro, maar deze prijsdaling wordt gecompenseerd door een nieuwe klimaatchecktoeslag van een euro.

De Nederlandse melkaanvoer nam in april voor de negende maand op rij toe. Het volume bedroeg in de eerste vier maanden van 2020 3,2 procent meer dan in dezelfde periode in 2019. Kanttekening daarbij is dat de extra productie op 29 februari en het lagere referentieniveau in 2019 de groei extra versterkten.

EU-melkaanvoer

De EU-melkaanvoer nam in maart met bijna 1 procent toe, een bijna vergelijkbare groei als in januari en februari. De landen in West-Europa noteerden wederom een toename, hoewel de stijging in Frankrijk en Duitsland minder groot was dan in de maanden daarvoor.

De melkproductie in de andere exporterende landen liet in maart een wisselend beeld zien. Enerzijds was er sprake van een sterke groei in Australië, de VS en Argentinië. Anderzijds nam de melkaanvoer in Nieuw-Zeeland af en bleef het volume in Uruguay gelijk.

Rust op de markt

Nadat in de tweede helft van april de rust op de markt was teruggekeerd en stabilisatie optrad van het prijsniveau, werd in mei het sentiment steeds positiever en was er weer ruimte voor hogere prijzen.

Zo stijgen de boterprijzen. Eind mei lag het prijsniveau alweer bijna op 300 euro per 100 kilo. Een aantrekkende vraag vanwege de gunstige prijzen, de heropening van de horeca, hogere roomprijzen en activatie van de private opslag lagen hieraan ten grondslag.

Mageremelkpoeder

Ook de notering van mageremelkpoeder is in mei omhooggegaan. De vraag is beter dan verwacht. Wel moet Europa op de wereldmarkt opboksen tegen de VS, die op een lager niveau aanbieden. De notering van mageremelkpoeder kwam eind mei ruim boven de 200 euro per 100 kilo uit, waarmee het interventieprijsniveau verder uit het zicht kwam te liggen. De notering van vollemelkpoeder is stabiel.

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer