Nog steeds geen uitsluitsel over derogatie

Als het aan landbouwminister Carola Schouten ligt, komt er snel een beslissing over het al dan niet verlengen van de derogatie. 'Gezien het grote belang van derogatie voor de melkveehouderij blijf ik bij de commissie aandringen op snellere besluitvorming', schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer.

Nog+steeds+geen+uitsluitsel+over+derogatie
© Twan Wiermans

Derogatie is de toestemming vanuit Brussel om meer dan de basisnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uit te rijden per hectare.

Het eerstvolgende Nitraatcomité over het al dan niet toekennen van derogatie aan Nederland is pas in de tweede helft van juni 2020 gepland. Veehouders weten dus officieel nog steeds niet hoeveel mest ze dit jaar op hun percelen kunnen aanwenden, terwijl het groeiseizoen al enkele maanden oud is.


Droogte

Schouten schrijft dat de noodzakelijke inspanningen om de derogatie te verlengen, wel zijn verricht. Zo heeft Nederland in het Nitraatcomité van 19 december 2019 een presentatie gegeven aan de Europese lidstaten over de voorlopige resultaten van de waterkwaliteit onder derogatiebedrijven en over de maatregelen in het mestbeleid die in het kader van de lokale droogte in 2017 en de landelijke droogte in 2018 zijn genomen.

Daarbij is aangegeven dat als er sprake is van een negatieve trendbreuk in de waterkwaliteit als gevolg van droogte, Nederland aanvullende maatregelen zal treffen.

Op 2 maart volgde een tweede presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de versterkte handhavingsstrategie. Ook is een presentatie gegeven over de aanpak van de stikstofproblematiek.


Mestfraude

'In de gesprekken met de Europese Commissie zijn de aanpak van mestfraude en de verbetering van de waterkwaliteit steeds cruciale punten', schrijft Schouten vandaag in haar brief aan de Tweede Kamer.

'De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en de versterkte handhavingsstrategie mest is dan ook onverminderd van belang om verlenging van de derogatie te verkrijgen. Ik ga daar dan ook voortvarend mee door', aldus de minister.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 7°
  20 %
Meer weer