Kamer+hangt+voorwaarden+aan+Meststoffenwet
Nieuws
© Dirk Hol

Kamer hangt voorwaarden aan Meststoffenwet

De Tweede Kamer hangt extra voorwaarden aan generieke kortingen mocht het de veehouderij niet lukken om onder de sectorale fosfaat- of stikstofplafonds te blijven.

Dinsdagmiddag stemde de tweede Kamer in met een wijziging van de Meststoffenwet voor de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hierin worden ook de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds wettelijk vastgelegd. Mocht de melkvee- kippen of varkenshouderij boven het sectorplafond uitstijgen dan kan de minister dit met een generieke korting corrigeren. De Kamer stemde echter ook in met drie amendementen die de inzet van generieke kortingen beperken.


De minister kan met een algemene maatregel een generieke korting doorvoeren als zou blijken dat bijvoorbeeld de derogatie in gevaar komt. De amendementen, ingediend door CDA-Kamerlid Jaco Geurts en SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, voorzien in een getrapte aanpak van een eventuele sectorale plafondoverschrijding in de melkvee-, kippen- en varkenshouderij. Bijvoorbeeld door eerst te kijken naar minder ingrijpende maatregelen, zoals aanpassingen in het voerspoor.

Compensatie

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel afgelopen maandag noemden Geurts en Bisschop een generieke korting een te hoge en disproportionele last voor boeren die moet worden vermeden. In het wetsvoorstel is nu ook de mogelijkheid opgenomen om boeren een financiële compensatie te bieden bij een generieke korting.

Landbouwminister Carola Schouten zei tijdens dat wetgevingsoverleg dat ze het instrument van een generieke korting het liefst nooit zou inzetten. Ze erkende dat rond het onderwerp veel emoties spelen. Ze verwees daarbij naar de invoering van de fosfaatwetgeving.

Wetswijziging

De huidige derogatie loopt op 31 december af. Het is Schouten er veel aan gelegen om de wetswijziging en het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn nog voor ket kerstreces door de Tweede Kamer en Eerste Kamer te krijgen. De Senaat stemde naar verwachting volgende week over de nieuwe Meststoffenwet.

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer