Derogatie+niet+nadelig+voor+waterkwaliteit
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Derogatie niet nadelig voor waterkwaliteit

Derogatie heeft geen negatief effect op de waterkwaliteit in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Economic Research in 2017 op driehonderd bedrijven.

Door de derogatie mogen agrarische bedrijven, die aan specifieke voorwaarden voldoen, meer dierlijke mest op hun land gebruiken dan in de Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. In rapport 'Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2017' beschrijven de organisaties de monitoringsresultaten van de driehonderd bedrijven.

In 2017 hebben derogatiebedrijven gemiddeld 245 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruikt. Een derogatiebedrijf mag 230 of 250 kilo stikstof per hectare uit graasdiermest gebruiken, afhankelijk van de bodemsoort en regio.

Wegzakken

De hoogste nitraatconcentraties zijn in 2017 aangetroffen in de Lössregio (38 milligram per liter) en in het zuidelijk en oostelijk deel van de zandregio (31 milligram per liter). In deze regio's komen drogere gronden voor, waar nitraat in mindere mate in de bodem wordt afgebroken en daardoor meer kan wegzakken naar het grondwater.

Sinds 2006 is het stikstofbodemoverschot met 20 procent gedaald. 'Een dalend stikstofbodemoverschot houdt in dat stikstof efficiënter wordt gebruikt', schrijven de onderzoekers. 'Door verbeteringen in de bedrijfsvoering in de afgelopen jaren wordt meer stikstof uit mest gebruikt voor de aanwas en dus productie van gewassen. Hierdoor kan er minder nitraat met regenwater wegzakken naar diepere lagen in de bodem en in het grondwater terechtkomen.'

Nitraatnorm

Sinds 2015 ligt de gemiddelde nitraatconcentratie van derogatiebedrijven in alle regio's onder de EU-norm van 50 milligram per liter. 'Op bedrijfsniveau wordt de nitraatnorm soms nog wel overschreden, maar gemiddeld genomen voldoen steeds meer derogatiebedrijven de laatste jaren aan deze norm.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  5° / 0°
  40 %
 • Woensdag
  5° / 0°
  20 %
 • Donderdag
  4° / 0°
  70 %
Meer weer