Derogatie+minder+hip+door+stoppers+en+graslandeis
Nieuws
© Koen van Wijk

Derogatie minder hip door stoppers en graslandeis

Steeds minder boeren kiezen voor derogatie. Dat komt door stoppers. Ook de derogatie-eisen van rond 80 procent grasland en het niet mogen inzetten van fosfaatkunstmest worden als beklemmend ervaren.

Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van LNV. Het departement constateert een afname in het aantal deelnemers aan de derogatie. In 2017 met 2,3 procent (448 bedrijven) en in 2018 met 6,6 procent (1.228 bedrijven) ten opzichte van het jaar ervoor. Doordat op areaalniveau gemiddeld gezien wat kleinere bedrijven stopten met derogatie, bedroeg de afname in areaal 2 procent in 2017 en 5,5 procent in 2018.

Deze afname wordt veroorzaakt door het aantal stoppers, knellende deelnamevoorwaarden en doordat bedrijven omschakelden naar andere producten of productiewijzen, zoals een biologische productie of akkerbouw. De grootste afname vond plaats in de zuidelijke zand- en lössgebieden en de noordelijke veenweiden. Hier daalde het aantal met respectievelijk bijna 15 procent en ruim 10 procent in twee jaar.

Driekwart melkveebedrijven

Driekwart van de bedrijven met derogatie in 2016 is van het bedrijfstype 'melkveebedrijven'. In areaal gemeten zijn melkveebedrijven nog prominenter aanwezig, bijna 90 procent van het areaal onder derogatie komt in 2016 voor op melkveebedrijven.

De daling van het aantal melkveebedrijven met derogatie (2017: 2,1 procent, 2018: 7,5 procent) is groter dan de afname van het totaal aantal melkveebedrijven in Nederland. Volgens CBS was de daling in aantal bedrijven door stoppers 1,1 procent in 2017 en 5,3 procent in 2018.

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  50 %
 • Maandag
  5° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 2°
  70 %
Meer weer