Derogatie laat op zich wachten

De kans is groot dat er eerder mest wordt uitgereden dan dat de derogatie voor 2020 en 2021 bekend wordt. Dat verwacht Jos Verstraten, portefeuillehouder Mest en Mineralen van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Onlangs kwam het Nitraatcomité van de Europese Commissie bijeen om over de Nederlandse situatie te praten. Voor zover bij LTO bekend, is er nog geen besluit gevallen. Verstraten: 'Dit comité moet eerst het voorstel beoordelen, samen met de aanpassingen die Nederland heeft doorgevoerd om een betere borging in te perken. Denk aan de versterkte handhavingsstrategie mest.'

Daarbij komt volgens Verstraten dat na de Europese verkiezingen het comité een andere samenstelling heeft, die de derogatieaanvraag opnieuw tegen het licht gaat houden. Hij denkt dat een extra bijeenkomst van dat comité nodig is voor een besluit. 'De volgende reguliere vergadering is op 2 juni. Dat is veel te laat om de derogatie voor dit jaar nog in te voeren. Er moet eerder een oplossing komen'.

Dezelfde voorwaarden

LTO-vakgroep Melkveehouderij gaat ervan uit dat de derogatie tegen dezelfde voorwaarden wordt verlengd. Er zijn nog iets te veel fosfaatrechten in omloop, maar de mesthoeveelheid uitgedrukt in fosfaat is fors afgenomen tot ver onder het plafond en de stikstofproductie via mest is voldoende gedaald.

'Daarbij heeft de Nederlandse overheid de laatste tijd duidelijk meer controles uitgevoerd op mesttransport en er worden in samenspraak met de betrokken sectoren stappen gezet om de mestketen beter te borgen', weet Verstraten.

Ierland

Vorige week werden de voorwaarden voor de nieuwe derogatie in Ierland bekend. Wat daarin opvalt, zijn zaken als verplicht klaver inzaaien, beperkt eiwit in krachtvoer en opbrengstbepalingen van het gras.


Wat dit voor doorwerking krijgt in een toekomstige derogatie voor Nederland vanaf 2022, vindt Verstraten speculatief. 'In ieder geval kunnen wij met de Kringloopwijzer minstens zo betrouwbaar als de Ieren de stikstofbenutting bepalen. Zowel op bodemniveau, om het bodemoverschot te bepalen, als in het rantsoen.'

Ontheffing

En ook hier wordt vooruitgang geboekt. De Staatscourant berichtte deze week dat landbouwminister Carola Schouten dit jaar ontheffing wil verlenen voor een pilot met bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting op basis van de Kringloopwijzer. Datzelfde geldt voor een bedrijfsspecifieke stikstofbemesting met dierlijke mest. 'Een direct resultaat van de lobby van LTO Nederland', stelt Verstraten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  19° / 15°
  50 %
 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer