Landbouw+Collectief+blijft+samenwerken+maar+in+andere+vorm
Nieuws
© Dirk Hol

Landbouw Collectief blijft samenwerken maar in andere vorm

De partners van het Landbouw Collectief blijven samenwerken, maar de vorm waarin dat gebeurt, staat ter discussie. Diverse partijen geven dat aan, zoals Agractie, Netwerk Grondig, NVP en LTO. Deze week vergaderen de deelnemers van het Landbouw Collectief over de samenwerking in de toekomst. Dat blijkt uit een rondgang langs de deelnemende partijen.

Bart Kemp (Agractie): 'Wij hebben een maand geleden al aangegeven altijd voor samenwerking te zijn met de bal op de inhoud en ook samen met LTO. Of het dan Landbouw Collectief heet of wat anders, maakt dan niet uit. Zonder een van de partijen kun je je niet als Landbouw Collectief presenteren. Later deze week volgt een gesprek met alle partijen.'


Kemp vervolgt: 'We hebben een voorzet gedaan om de samenwerking door te zetten op een manier waar iedereen zich in kan vinden. Aanpassen waar nodig, zodat iedereen erbij kan blijven en iedereen zich vrij kan bewegen. Veel partijen hebben hier positief op gereageerd. Woensdagavond praten we hier met alle partijen verder over.'


Zinvolle samenwerking

André Arfman (NAJK): 'Het is zeker zinvol geweest om samen te werken in het Landbouw Collectief. De situatie was redelijk nijpend. Door samen op te trekken hebben we punten binnengehaald. Of dat resultaat anders was als je individueel had geacteerd, weet je natuurlijk nooit. Wij bespreken deze week met alle leden van het Landbouw Collectief hoe we verder zullen gaan.'

Mark van den Oever (FDF): 'Het Landbouw Collectief gaat zeker door. Ik verwacht dat LTO terugkomt, want ik zie de eerste bewegingen al. Ik heb deze week namelijk een gesprek met ZLTO om de toekomst te bespreken. Daarnaast levert iedereen een bijdrage aan het collectief. Zo hebben wij onze mediakanalen en ervaring met sociale media beschikbaar gesteld. Ook wij hebben gewoon de kosten betaald. LTO heeft in de vorm van Mark Heijmans vakmensen ingezet. Hij heeft echt veel werk verricht.'


Groot belang in samenwerking

Jos Bolk (Federatie Vleesveestamboeken Nederland): 'Wij zien als kleinere organisatie een groot belang in samenwerking. Eén ding is zeker: als we weer de versnippering in gaan, is er een achteruitgang. Iedereen moet zijn eigen gezicht behouden, maar we moeten met één geluid naar de overheid. Versnippering werkt niet positief.'

Wim Verhagen (NFE): 'Wij hebben er nog geen beslissing over genomen. Wij zijn nog steeds lid van het Landbouw Collectief en hebben ook geen urgentie om ermee te stoppen. Ons bestuur moet daar nog over beslissen.'


Groot draagvlak

Linda Janssen (POV): 'Wij zitten in het Landbouw Collectief en daar blijven wij zitten. We gaan door en doen dat liever samen met LTO. Voor LTO was de Kamerbrief misschien een ijkpunt, maar dat was het voor de andere partijen niet.'

Janssen vervolgt: 'Wij gaan door omdat onder varkenshouders een groot draagvlak is om door te gaan met het collectief. Ook wij leveren onze inbreng. Wij hebben ook kosten gemaakt en mensen beschikbaar gesteld. Er zaten namens LTO altijd veel mensen aan tafel, maar die hadden, op Trienke Elshof na, weinig inbreng.'


Andere afspraken

Hennie de Haan (NVP): 'Wij willen blijven samenwerken en zijn aan het verkennen welke structuur daarbij werkzaam is. Dertien clubs met een verschillend DNA is gewoon een beetje wennen. Maar we moeten blijven samenwerken en ik ben blij dat LTO dat ook wil. Waar de overheid voor alle veehouderijsectoren beleid uitzet, moeten we door samenwerken voorkomen dat de ene sector slachtoffer wordt van een andere sector.'

Diana Saaman (Netwerk GRONDig): 'Wij willen verder, maar wellicht wel met wat andere afspraken. Daar hebben we deze week een vergadering over. Het collectief bestaat nog niet zo lang, dus sommige dingen moeten wel beter of veranderen. Ik hoop ook dat LTO terugkomt, want wij hebben altijd prettig samengewerkt.'

Sieta van Keimpema (DDB): 'Het dossier is nog niet afgelopen, dus ik denk dat het goed is als we doorgaan. Daarna kun je op bepaalde thema's die sectorbreed zijn, samen blijven werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Green Deal. Je moet er namelijk wel voor zorgen dat je als sector niet uitgespeeld wordt. Op thema's die bijvoorbeeld maar één sector aangaat, kun je het apart oppakken.'


Toegevoegde waarde

Harm Wiegersma (Nederlandse Melkveehouders Vakbond): 'We gaan door in het Landbouw Collectief. We zien een toegevoegde waarde. Ons motto is altijd geweest dat we samen sterker zijn. De organisaties hebben 'verschillende bloedgroepen', dus we moeten kijken of we elkaar beter kunnen vinden. We hebben als agrarische sector een gezamenlijk belang en we hebben veel te verliezen. Het stikstofdossier is een bedreiging voor ons allemaal: van melkvee tot varkenshouderij.'

Teun de Jong (Nederlandse Akkerbouw Vakbond): 'De steun voor het Landbouw Collectief is er, maar in de uitwerking gaat het nu minder over zaken die de akkerbouw aangaan. Daarom staan we even aan de zijlijn geparkeerd. We doen mee bij de onderwerpen die de akkerbouw raken. En als die akkerbouwonderwerpen zich aandienen, dan zoeken we de contacten die voor ons van belang zijn. Dat hebben we ook gedaan bij bijvoorbeeld de regeling voor de fritesaardappelen.'


Solidariteit in de sector

Gerard van den Anker (NFO): 'De discussie over de toekomst speelt zeker. Wij zien het Landbouw Collectief als een vorm van solidariteit in de agrarische sector. Stikstof is een groot dossier en de fruitteeltsector kan een oplossing bieden. Vanuit het solidariteitsprincipe hebben we deelgenomen. Als je in overleg met het kabinet wilt, zul je kritische massa moeten hebben. Daarom moeten we samenwerken.'

De stikstofkwestie lijkt op landelijk niveau op zijn eind te lopen, maar dat is voor Van den Anker geen reden er een punt achter te zetten. 'Zodra er een groot dossier is, moet je kijken in welke constellatie we samen kunnen optrekken. Ik zie het Landbouw Collectief als een gelegenheidscoalitie, maar ook als een waardevolle netwerkorganisatie. We weten nu wat we aan elkaar hebben. Het Landbouw Collectief heeft echt goed samengewerkt en er kan zich een situatie voordoen dat we elkaar weer nodig hebben.'

Weer

 • Woensdag
  22° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  65 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer