Kies+voor+toekomst+jonge+boeren
Ingezonden
© Nieuwe Oogst

Kies voor toekomst jonge boeren

De overheid probeert een onwerkbare oplossing voor het stikstofprobleem erdoor te drukken, waarbij praktisch iedereen boeren kan opkopen. Dat vindt Willem Dinkla van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Jonge boeren vragen toekomstperspectief in provincie Groningen.

De kans dreigt dat de landbouw in de uitverkoop komt. Boeren zijn een speelbal geworden in het politieke spel op nationaal en provinciaal niveau. Dat maakte provincie Brabant maar al te goed duidelijk. Deze provincie besloot agrarische bedrijven in heel Nederland te kopen om de uitstoot van NOx (stikstofoxide) te compenseren voor een logistiek centrum in Moerdijk. Vruchtbare grond en boerenbedrijven worden opgekocht om elders de industrie te laten groeien. Dit fenomeen heet extern salderen.

Er wordt emissieruimte, maar ook economische activiteit weggekocht uit alle hoeken van het land om op een andere plaats verder te kunnen ontwikkelen. Hierdoor zullen niet alleen de landbouw en verwerkers van de producten, maar ook toeleverende bedrijven, werkgelegenheid en economie wegvloeien uit de provincie.

Als jonge boeren maken wij ons hier zorgen om. Hoe moeten wij op dit vlak concurreren als we werken in een sector met lage marges? Hoe gaat een jonge boer, die net het bedrijf heeft overgenomen, concurreren met een kapitaalkrachtig bedrijf? Hoe neem je het op tegen de provincie? Boeren moeten opboksen tegen gespecialiseerde juristen. Het is een ongelijk speelveld.

Hoe gaat een jonge boer, die net het bedrijf heeft overgenomen, concurreren met een kapitaalkrachtig bedrijf?

Willem Dinkla, voorzitter GrAJK

Terug naar Groningen. Hoe ziet ons platteland eruit wanneer agrarische bedrijven opgekocht worden om industrieën elders in het land te kunnen laten groeien? Raken de karakteristieke Groningse boerderijen in verval? Lopen er nog koeien in de wei op grond waar alleen gras wil groeien? Hebben weidevogels, wild, insecten en allerlei planten nog een kans als het enige verdienmodel wat overblijft het plaatsen van zonnepanelen is? Wat is Groningen als échte groene landbouwprovincie zonder boeren?


Interessantere maatregelen

Met het Landbouw Collectief hebben we maatregelen aangedragen om de uitstoot van stikstof te laten dalen. We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn welwillend. En het zijn voor iedereen, inclusief de belastingbetaler, financieel veel interessantere maatregelen dan het opkopen van bedrijven. Helaas worden deze oplossingen van tafel geschoven wegens het alleen willen denken in juridische obstakels.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies moeten nog afspraken maken over voorwaarden voor het extern salderen. Daarmee komt een grote verantwoordelijkheid bij de provincie te liggen. De politieke kleur van het bestuur kan hierbij de doorslag geven. Dat baart ons zorgen. De varkens- en pluimveehouderij zitten al op slot in Groningen. Wie is de volgende?

Het GrAJK hoopt van harte dat minister Schouten, Gedeputeerde Staten van onze provincie Groningen en gedeputeerde Henk Staghouwer kiezen voor een toekomst voor de Groninger landbouw met zijn aanverwante industrie en bedrijvigheid. Kiezen voor het typerend Gronings karakter vol met boeren. Kiezen voor schotten om de sector. Kiezen voor boerenverstand in plaats van juridische beperkingen. Ervoor kiezen om de jonge boer en boerin een toekomst te geven.
Medeauteurs: Robert Winter, Koos Meeuwes, Paulien van Beesten, Jarno Rietema, Luuk Volker en Thea Buseman


Willem Dinkla, voorzitter GrAJK, en medeauteurs Robert Winter, Koos Meeuwes, Paulien van Beesten, Jarno Rietema, Luuk Volker en Thea Buseman

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer