EU+laat+steunpakketten+aan+lidstaten
Nieuws
© Europese Commissie 2020

EU laat steunpakketten aan lidstaten

De Europese Commissie maakt geen extra gelden vrij om de gevolgen van de coronacrisis voor de land- en tuinbouw te verzachten. Volgens EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski hebben lidstaten nog genoeg ruimte in hun huidige GLB-budget.

Donderdag heeft de Europese Commissie wel twee maatregelen goedgekeurd die het mogelijk maken dat boeren hun kaspositie kunnen versterken. De voorschotten voor rechtstreekse betalingen worden verhoogd van 50 procent tot 70 procent en die voor plattelandsontwikkeling van 75 procent tot 85 procent. Vanaf half oktober ontvangen boeren deze voorschotten. In Nederland heeft het kabinet besloten de uitbetalingsdatum naar voren te halen.

Daarnaast zijn de voorwaarden voor het uitbetalen van de gelden versoepeld. Zo kunnen lidstaten de boeren uitbetalen voordat alle controles ter plaatse zijn afgerond. Ook worden de controles versoepeld die nodig zijn om aan te tonen dat boerenbedrijven aan de subsidievoorwaarden voldoen. De EU wil in verband met de coronamaatregelen het fysieke contact met inspecteurs zoveel mogelijk beperken.

Nieuwe technologieën

De lidstaten kunnen alternatieve informatiebronnen gebruiken ter vervanging van de traditionele bedrijfsbezoeken. De commissie moedigt het gebruik van nieuwe technologieën aan, bijvoorbeeld om het gebruik van satellietbeelden uit te breiden om de landbouwactiviteit op het veld te controleren of van foto's met geotagging om te bewijzen dat er investeringen zijn gedaan.


Deze maatregel helpt de administratieve lasten te verminderen en onnodige vertragingen bij de verwerking van steunaanvragen te voorkomen, zodat subsidies zo snel mogelijk kunnen worden uitgekeerd.

De commissie heeft ook het plafond voor het verlenen van staatssteun aan de landbouw verhoogd om de overheidssteun te stimuleren. Diverse steunprogramma’s van lidstaten hebben vanuit Brussel al groen licht gekregen.

Opslag overschotten

Vanuit het Europees Parlement was gevraagd om extra steun voor de land- en tuinbouw. Nederlandse Europarlementariërs vroegen daarbij onder meer om aandacht voor de zwaar getroffen aardappel- en sierteeltsector. Ook pleiten boerenorganisaties bij de Europese Commissie voor interventiemaatregelen voor zuivel en vlees en vergoedingen voor opslag om overschotten uit de markt te nemen.

In een debat met de landbouwcommissie liet EU-landbouwcommissaris Wojciechowski weten dat daarvoor binnen de lopende EU-begroting geen ruimte is. Marktinterventies zouden volgens hem ten koste gaan van de directe betalingen aan boeren.

Wojciechowski wees erop dat lidstaten nog over voldoende ongebruikte gelden uit de tweede pijler voor plattelandsontwikkeling beschikken – volgens hem een pot van in totaal 6 miljard euro - die de landen kunnen inzetten om boeren en tuinders te ondersteunen in deze moeilijke tijden.

Nieuwe begroting

Marktinterventie wordt volgens de Pool ingezet om incidentele problemen in markten op te lossen. De gevolgen van de coronacrisis zijn volgens hem te groot om in de huidige begroting in te passen. De nieuwe begroting van de EU loopt van 2021 tot 2027, maar invoering daarvan is met een jaar vertraagd door onder meer onenigheid over de invulling van het financiële gat dat de Britten daarin achterlaten.

Wojciechowski concludeerde dat de coronapandemie het belang aantoont van het aanleggen van noodreserves voor de landbouw. Om zo de voedselzekerheid tijdens dergelijke crisissituaties te garanderen.


Weer

 • Donderdag
  10° / 0°
  10 %
 • Vrijdag
  11° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer