Coronacrisis zorgt voor meer oneerlijke sierteelthandel

De rampzalige situatie in de sierteelt lijkt aanleiding te zijn voor meer oneerlijke handelspraktijken in de sector. Dat blijkt uit informatie van het onlangs gestarte LTO-meldpunt.

Coronacrisis+zorgt+voor+meer+oneerlijke+sierteelthandel
© Dirk Hol

Bij de belangenbehartiger voor de land- en tuinbouw komen momenteel uit meerdere sierteeltsectoren meldingen binnen over oneerlijke handelspraktijken door bepaalde afnemers. LTO bundelt de meldingen en draagt ze mogelijk aan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het gaat hierbij met name om het eenzijdig wijzigen van lopende leveringsafspraken. Zonder overleg met de andere partij worden na het aangaan van de overeenkomst de gemaakte leveringsafspraken gewijzigd. Ook voor de coronacrisis waren er al signalen die die hierop wezen.

Patroon ontdekken

'Te denken valt dan aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, on-hold zetten van orders die eerder zijn toegezegd, overschrijding van de betalingstermijn of het eenzijdig aanpassen van leverings- en kwaliteitseisen', zegt Anneke van Dijk van LTO-vakgroep Bomen, vaste planten en zomerbloemen.

De misstanden draaien onder meer om het dreigen met commerciële vergelding

Anneke van Dijk, LTO-vakgroep Bomen, vaste planten en zomerbloemen

De vakgroep roept kwekers op om ervaringen met misstanden te delen. 'Wij verzamelen deze en wanneer er sprake lijkt van een duidelijk patroon van oneerlijke handelspraktijken, gaan we dit zeker bespreken met de ACM. De misstanden draaien onder meer om het dreigen met commerciële vergelding.'

Systeemtoezicht

Beleidsadviseur Klaas Johan Osinga laat weten dat LTO de bundeling van ervaringen anoniem doet, zonder beschrijving van de producten en prijs. 'Melden is dus veilig en de ACM houdt daarbij systeemtoezicht op het goed functioneren van ketens.'


Meldingen kunnen ook leiden tot adviezen vanuit de koepel over 'hoe te handelen' in situaties waarin telers te maken hebben met eenzijdig gewijzigde afspraken. De coronacrisis lijkt mogelijke misstanden te hebben verhevigd. 'De markt mag nu zeker niet verder in onbalans raken.'

Eerlijke prijs

'Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om het wel of niet krijgen van een eerlijke prijs', benadrukt Osinga. 'Ferm en eerlijk onderhandelen is onderdeel van het spel op de vrije markt. Wij zoeken misstanden rondom het eenzijdig schenden van afspraken.'

'De bespreking van deze praktijken bij de ACM kan leiden tot acties naar de kopers', duidt Murco Mijnlieff, woordvoerder concurrentie en marktwerking bij de ACM. 'We horen klachten graag, dan zien we hoe de markt werkt.'

Nieuwe wetgeving

Eind 2018 kwam Europese wetgeving tegen oneerlijke handelspraktijken in de landbouw tot stand. Sierteeltproducten vallen hier ook onder. De EU-lidstaten, waaronder Nederland, zijn bezig met de invoering van deze wetgeving.

Het gaat hierbij onder meer om annulering op korte termijn van bestellingen van bederfelijke producten en de maximum betaaltermijnen. Deze is dertig dagen voor niet-houdbare producten. Ook draait de wet om het recht op schriftelijke bevestiging van een gemaakte leveringsovereenkomst.

Commerciële vergelding

'Verder gaat het om het in rekening brengen van kosten die normaal gesproken voor rekening van de afnemer zijn en het dreigen met commerciële vergelding, zoals het schrappen van een product uit het assortiment', zegt Van Dijk.

Hoewel de nieuwe wetgeving op de Tien punten-agenda van het kabinet staat om nog voor de zomer behandeld te worden, verwacht Mijnlieff dat de invoering in ons land pas op 1 januari gebeurt. De Eerste Kamer zal immers ook zijn zegen moeten geven. 'Maar dat staat het melden bij ons of LTO niet in de weg.'

Kwekers kunnen daarnaast aan de bel trekken bij Greenports Nederland als ze zich daar prettig bij voelen en vertrouwd mee zijn, laten Van Dijk en Osinga weten. 'Ook zij staan in nauwe verbinding met de ACM over deze zaak.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  14° / 10°
  50 %
 • Vrijdag
  14° / 8°
  60 %
 • Zaterdag
  12° / 7°
  95 %
Meer weer