Keten+roept+politiek+op+tot+ruimere+mededinging
Nieuws
© Albert Heijn

Keten roept politiek op tot ruimere mededinging

De Europese Commissie én de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten ook de maatschappelijke voordelen meenemen in hun afweging bij het beoordelen van ketenafspraken. Agrariërs en andere ketenpartijen kunnen zodoende maatregelen nemen en die terugverdienen.

Die oproep doen LTO Nederland, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk in een brief aan de politiek.

'Concurrentie heeft ons veel gebracht: meer innovatie, meer keuze en lagere prijzen voor onze dagelijkse boodschappen. Voor eerlijke concurrentie zijn regels opgesteld in het mededingingsrecht. Maar we schieten door als ketenpartijen geen gezamenlijke afspraken kunnen maken over het verduurzamen van agrarische producten. Want deze afspraken kunnen leiden tot een betere leefomgeving, wat een voordeel is voor iedereen.'

Kartelvorming

Partijen en bedrijven mogen nu volgens de regelgeving geen gezamenlijke ketenafspraken maken volgens de ACM en de Europese Commissie. Zo'n afspraak tussen ketenpartners leidt tot kartelvorming en tot hogere prijzen, luidt de argumentatie.

'Deze redenering is niet langer vol te houden', stellen LTO-directeur Thijs Cuijpers, CBL-directeur Marc Jansen, FNLI-directeur Philip den Ouden en Van Dijk. 'Dat ziet de ACM zelf ook in, gezien de recente aanpassing van haar beleid. Er kan nu rekening worden gehouden met afspraken om verduurzaming mogelijk te maken. Dat is een belangrijke stap, maar hiermee zijn we er nog niet. Zo wijst de ACM nog steeds een afspraak over de Kip van Morgen af, omdat dit prijsverhogend zou werken en de consument dit niet zou willen.'

Waardebegrip

De opvatting die de ACM heeft over verduurzaming in relatie tot prijsvorming moet daarom worden aangepast, schrijven de opstellers van de brief verder. 'De ouderwetse manier dat alle maatschappelijk gevraagde verbeteringen uiteindelijk in euro's moeten worden uitgedrukt, moet plaatsmaken voor een breder, meer integraal waardebegrip bij de ACM, waarin ook de gevolgen voor de leefomgeving zijn meegenomen. Dus ook de kosten om onze omgeving te ontzien of te ontlasten moeten worden meegenomen.'

Niettemin stelt de ACM dat zij zich moet houden aan de Europese mededingingsregels. 'De commissie Veerman heeft laten zien dat dit standpunt nuance behoeft. Het is van belang dat óók de Europese Unie meer ruimte biedt voor dit meer integrale waardebegrip', aldus de opstellers van de brief.

Duurzame veehouderij

Ook wijzen ze naar de conclusies van de commissie Nijpels over een duurzame veehouderij. 'Als we serieuze stappen willen zetten naar verduurzaming van de agrarische sector, moet er ruimte komen voor ketenbrede afspraken om kwalitatieve verbeteringen te realiseren. En als dit mogelijk zou leiden tot een hogere prijs voor de consument, dan is dat de prijs die we als samenleving ervoor over moeten hebben. Zo dragen we allemaal bij aan een beter Nederland.'

Weer

 • Maandag
  27° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 12°
  20 %
Meer weer