Kabinet+stut+ondernemers+met+leverancierskrediet
Nieuws
© Dirk Hol

Kabinet stut ondernemers met leverancierskrediet

De overheid trekt 12 miljard euro uit voor het herverzekeren van leverancierskredieten. Op die manier moet de bevoorrading van bedrijven, ook na de coronacrisis, op gang blijven.

Die maatregel komt vooral ten goede aan mkb-ondernemers, winkels en horecazaken die worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Vaak krijgt de leverancier pas na zo'n dertig tot zestig dagen betaald. Een leverancier sluit vaak een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt.

Dat laatste is nu vaak niet mogelijk, omdat verzekeraars door de coronacrisis geconfronteerd worden met toenemende betalingsrisico's. Hierdoor kunnen 75.000 bedrijven worden getroffen.

Geen omzet

Het ministerie van Economische Zaken geeft het voorbeeld van een groente- en fruitleverancier die maandelijks honderd restaurants belevert. Die betalen de factuur normaal binnen dertig dagen. Door de coronamaatregelen hebben restaurants nu geen omzet. Maar zodra ze weer de deuren mogen openen, willen ze wel weer (op krediet) verse groente en fruit kunnen kopen.

De huidige verzekeraars zijn momenteel huiverig om de kredieten voor die leveringen te verzekeren. Om ervoor te zorgen dat deze handelsketen niet tot stilstand komt, gaat de overheid nu garant staan voor deze kredieten en blijft de markt functioneren zodat leveranciers weer kunnen leveren.

Op jaarbasis wordt door kredietverzekeringen voor ruim 200 miljard euro aan leveringen mogelijk gemaakt tussen Nederlandse leveranciers en hun afnemers. De herverzekering van de overheid geldt voor heel 2020.

In bedrijf blijven

Het is het kabinet er veel aan gelegen te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden van de coronacrisis, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën. 'Doordat de overheid een gedeelte van de risico's garandeert, zorgen we ervoor dat er vertrouwen in de markt blijft, leveranciers hun producten blijven leveren en ondernemingen in bedrijf blijven.'

De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt, ook moet de Europese Commissie nog om toestemming worden gevraagd. In andere Europese landen worden ook soortgelijke maatregelen voorbereid.

De kredietverzekering van de overheid maakt onderdeel uit van een pakket aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus die door minister Eric Wiebes van Economische Zaken bekend zijn gemaakt in een Kamerbrief.

Acute liquiditeitsproblemen

Wiebes benadrukt dat de maatregelen genomen worden om acute liquiditeitsproblemen als gevolg van het doorlopen van vaste lasten voor (mkb) ondernemers te verzachten. Die ondersteuning zal onvoldoende zijn om alle negatieve gevolgen van de coronacrisis te compenseren.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste steunmaatregelen:

• Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Het kabinet heeft dinsdag 31 maart richting de Kamer gecommuniceerd over de contouren van de maatregel. De maatregel is door de minister van SZW vastgesteld in een ministeriële regeling die gelijktijdig aan de Kamer is gezonden. Het loket bij UWV is op 6 april geopend.

• Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Het kabinet heeft vrijdag 27 maart richting de Kamer gecommuniceerd over de contouren van de regeling. Over enkele weken ontvangt de Kamer een algemene maatregel van bestuur. Op basis van de contouren die reeds bekend zijn kunnen gemeenten al beginnen met het verwerken van aanvragen.

• Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). Het kabinet heeft op vrijdag 27 maart gecommuniceerd over de maatregel. Daarbij is de regeling aan de Kamer gezonden. Het loket is inmiddels open.

• Borgstelling Landbouw. De borgstelling landbouw is sinds woensdag 18 maart open en inmiddels ook bij de grote banken operationeel.

• Voor zogeheten Qredits-kredietentot 250.000 euro geldt dat aanvragen voor uitstel tot aflossing inmiddels kunnen worden ingediend. Qredits heeft aangegeven dat zij graag haar doelgroep ook wil voorzien van een overbruggingskrediet tegen een lagere rente.

• Ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder drie maanden uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.

• Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.

• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een website geopend met informatie over het noodpakket voor ondernemers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer