LTO+Nederland+vraagt+om+noodmaatregelen
Nieuws
© Twan Wiermans

LTO Nederland vraagt om noodmaatregelen

LTO Nederland stelt vier noodmaatregelen voor die ervoor moeten zorgen dat boeren en tuinders in Nederland de coronacrisis overleven. In de land- en tuinbouw zijn de gevolgen voor bedrijven nu al merkbaar, meldt LTO Nederland.

De maatregelen zijn: de regeling Borgstelling Landbouw om de liquiditeit van ondernemers overeind te houden, het instellen van een Noodfonds Land- en Tuinbouw, het nemen van bredere maatregelen voor behoud van arbeid en ondernemerschap samen met andere werkgeversorganisaties en de vakbonden en ten slotte concrete maatregelen gericht op het behoud van arbeidskrachten in verschillende sectoren. LTO Nederland zal deze week met landbouwminister Carola Schouten in overleg treden over deze maatregelen.

De land- en tuinbouw is een diverse sector met negentien deelsectoren. LTO Nederland constateert dat met name de tuinbouw, vooral de glastuinbouw, sierteelt en boomkwekerij, met ernstige uitval van de vraag te maken hebben. In andere sectoren is vooral zorg over problemen die kunnen ontstaan wanneer deze situatie langer aanhoudt.

Borgstelling Landbouw

LTO Nederland heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgeroepen om de regeling Borgstelling Landbouw versneld te verruimen en open te stellen. Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening.

Verruiming is essentieel voor de liquiditeit van agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.

Noodfonds Land- en Tuinbouw

Er dient per direct een Noodfonds Land- en Tuinbouw te komen dat ondersteuningsmaatregelen biedt voor boeren en tuinders die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het fonds moet vooral gericht zijn op het bieden van toekomstperspectief voor bedrijven.

LTO Nederland voert een inventarisatie uit van de schade op dit moment. Alleen al voor de glastuinbouw bedraagt de schade circa 2 miljard euro. Het fonds zal dus stevig van omvang moeten zijn. De ondersteuningsmaatregelen dienen meerjarig te worden ingericht.

Werktijdverkorting

Samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties pleit LTO Nederland breder voor stevige maatregelen gericht op behoud van werk, inkomen en ondernemerschap. Denk aan versoepeling van de werktijdverkorting, maar ook een coronanoodfonds voor flexwerkers en voor de liquiditeit van bedrijven voor loondoorbetaling. De stichting is hierover in overleg met het kabinet, zo staat in de brief die gisteren is verzonden

Voor sommige ondernemers is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskracht tijdens de coronacrisis een groot punt van zorg, zeker gezien de drukke periode die zoals gebruikelijk in het voorjaar aanbreekt. LTO Nederland en gelieerde organisaties hebben een Taskforce Arbeid ingesteld om problemen rondom personeelsbehoefte weg te nemen. Hierover volgt later vandaag meer informatie.


Steunmaatregelen en Europa

De Europese Commissie heeft aangegeven dat lidstaten ruime mogelijkheden krijgen om steunmaatregelen uit te vaardigen gelet op de uitzonderlijke situatie waarin we terecht zijn gekomen. LTO Nederland roept het kabinet op om hier ruimhartig gebruik van te maken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  15° / 9°
  50 %
 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
Meer weer