RIVM+verlaagt+bijdrage+landbouw+in+stikstofdepositie
Nieuws
© Twan Wiermans

RIVM verlaagt bijdrage landbouw in stikstofdepositie

Het RIVM heeft de bijdrage van de landbouw aan de stikstofdepositie verlaagd van 46 naar 41 procent. De bijstelling heeft betrekking op de depositie in de 130 Natura 2000-gebieden.

Het RIVM meldt dit na gesprekken met het Mesdag Zuivelfonds. Dat heeft de berekeningen uitgevoerd voor alle Natura 2000-gebieden in Nederland. In het rapport van commissie-Remkes, dat is gebruikt bij het vaststellen van de stikstofmaatregelen, wordt uitgegaan van het gehele landoppervlak van Nederland. Daar blijft het percentage 46 procent.


Het RIVM benadrukt dat het getal van 41 procent is gebaseerd op de hectares stikstofgevoelige natuur binnen 130 Natura 2000-gebieden. Ter illustratie: de Waddenzee bevat 1 procent stikstofgevoelige natuur en telt daarom slechts voor 1 procent mee. Er is volgens RIVM een grote variatie in de mate waarin natuurgebieden gevoelig zijn voor stikstof en er is een grote variatie in bijdragen van sectoren per gebied.

In een eerdere berekening was dit percentage hoger en dat kwam volgens het RIVM door een onjuiste middeling van de gegevens over ongeveer honderd deelsectoren en 255.000 rekenpunten. De onderliggende data zijn onveranderd. En ook het beeld van de relatieve bijdrage per sector blijft gelijk.

Geen 'bug'

Het Mesdag Zuivelfonds had becijferd dat de bijdrage van de landbouw aan de stikstofdepositie 25 procent bedroeg, maar dat getal wordt opnieuw bekeken. Het fonds heeft na overleg met het RIVM geconcludeerd dat een verkeerde rekenmethode is toegepast en besloten om haar berekeningen opnieuw te laten doen. Van een 'bug' in het systeem is geen sprake, zegt het RIVM.


Wel beamen het Mesdagfonds en het RIVM dat de handleiding voor rekenmodel OPS onduidelijk was. Het RIVM constateerde dat het Mesdag Zuivelfonds twee fouten heeft gemaakt. De depositiewaarden zijn bepaald door twee berekeningen uit te voeren, een keer voor stikstofoxiden (NOx) en een keer voor ammoniak (NH3). De stikstofemissies van beide berekeningen zijn onterecht samengevoegd (dus NOx en NH3 tezamen).

Daarnaast worden de depositieberekeningen in een nabewerking gecorrigeerd met de factoren die het gewicht van NOx/NH3 omzetten naar de eenheid mol. Dit is volgens RIVM echter niet correct, omdat de resultaten van de berekeningen al in molen per hectare per jaar staan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  22° / 13°
  50 %
 • Zondag
  27° / 15°
  30 %
 • Maandag
  28° / 15°
  50 %
Meer weer