Herberekening+Mesdag+na+fout+in+rekenmodel
Nieuws
© Dirk Hol

Herberekening Mesdag na fout in rekenmodel

Het Mesdag Zuivelfonds laat de analyse van de stikstofdata opnieuw uitvoeren. Aanleiding is de vondst van een 'bug' in het gebruikte rekenmodel OPS van het RIVM.

Op 20 februari bracht het Mesdagfonds door de fout in het rekenmodel een onjuist percentage naar buiten. Het betreft het percentage van het aandeel van 25 procent aan stikstofdepositie op natuurgebieden, dat afkomstig zou zijn van de landbouw.


Dit percentage is berekend met het rekenmodel OPS en de emissiedatasets die het RIVM op 7 januari 2020 samen met een gebruikershandleiding openbaar heeft gemaakt. De fout ontstond toen er gerekend werd met invoerbestanden met meerdere stoffen, in dit geval stikstofoxiden en ammoniak. Het Mesdagfonds werd door een RIVM-medewerker geattendeerd op deze 'bug'.

Conclusies blijven overeind

Het Mesdagfonds wijst er in een persverklaring op dat uitsluitend het percentage van 25 procent ter discussie staat. De conclusies die het Mesdagfonds naar buiten bracht ten aanzien van de effectiviteit van maatregelen en de haalbaarheid van kritische depositiewaarden blijven overeind.

Ook handhaaft het Mesdagfonds de stelling dat de commissie-Remkes het onjuiste cijfer van 46 procent naar buiten heeft gebracht. Dit is gebaseerd op onvolledige en weinig transparante informatie.

Natura 2000-gebieden

De depositie in Natura 2000-gebieden wordt veroorzaakt door veel bronnen, die allemaal een klein beetje doen. Het saneren van een aantal 'piekbelasters' draagt relatief weinig bij aan de stikstofdoelstellingen. Ook omdat er geen lineair verband is tussen emissies en deposities op Natura 2000, stelt het Mesdagfonds.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer