Drents+landbouwcollectief+dringt+aan+op+grondig+stikstofonderzoek
Nieuws
© Joost de la Court

Drents landbouwcollectief dringt aan op grondig stikstofonderzoek

Het Landbouwcollectief Drenthe vraagt provincie Drenthe om voor het maken van de juiste keuzes in regionaal stikstofbeleid eerst een grondige analyse uit te voeren van de stikstofbronnen. En om gebruik te maken van de nieuwste inzichten.

Volgens de collectiefpartners LTO Noord, DAJK en Farmers Defense Force-groep Drenthe moet er eerst duidelijkheid zijn over de bijdrage van deze bronnen aan de neerslag van stikstof op Drentse Natura 2000-gebieden, voordat de regionale gebiedsgerichte aanpak van start gaat. Provincie Drenthe wil al voor de komende zomer met die gebiedsprocessen beginnen in acht regio's.

Het Mesdag Zuivelfonds presenteerde vorige week eigen uitkomsten van onderzoek naar de stikstofmodellen. De drie partners wijzen erop dat die resultaten blootleggen dat er veel onzekerheid is over de cijfers. 'En in het bijzonder de bijdrage die stikstofbronnen leveren aan stikstofdepositie op bepaalde gebieden.'

Samen met generiek beleid moet dit regionaal leiden tot een lagere stikstofemissie en ervoor zorgen dat Nederland uit de stikstofimpasse geraakt. Ook in Drenthe wordt hierop ingezet en wordt ingezoomd op de situatie rond twaalf Drentse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Actief meedenken

Het Landbouwcollectief wijst erop dat de uitgangspunten onomstreden moeten zijn, wil het regionaal beleid een kans maken. 'De agrarische sector wil actief meedenken over de uitrol van dit gebiedsgerichte beleid, maar acht dit alleen zinvol als een uitgangssituatie is bepaald op basis van gevalideerde modellen én metingen. Alleen als volstrekt duidelijk is hoe het zit met bronnen en deposities, kun je verstandige keuzes maken die ook effect sorteren.'

Het Landbouwcollectief waarschuwt Provincie Drenthe voor het opkopen van agrarische bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden. Uitkopen van boeren is volgens het collectief duur, het resultaat relatief gering. 'De inbreuk op de agrarische belangen staat, ook naar aanleiding van de analyse van het Mesdag Zuivelfonds, in geen verhouding tot het stikstofeffect dat je hiermee bereikt.'


Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer