Wat+verandert+er+per+1+januari+in+het+GLB%3F
Nieuws
© Twan Wiermans

Wat verandert er per 1 januari in het GLB?

In 2020 verandert een aantal regels van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). RVO.nl publiceerde een overzicht.

Vanaf 2020 vervalt na 2 jaar het aantal betalingsrechten waarvoor u 2 jaar achter elkaar geen subsidiabele landbouwgrond heeft. Het verkopen of verhuren van betalingsrechten is mogelijk, daarmee wordt voorkomen dat ze vervallen. Kijk voor rekenvoorbeelden op RVO.nl.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor 2020 een nieuw subsidiabel gewas aan gewezen: wilde rijst. De Stichting Veldleeuwerik stopt op 1 januari 2020. In 2020 moet indien gewenst voor een andere invulling voor ecologische aandachtsgebieden gekozen worden.

Op 15 mei 2020 moeten schapen en vrouwelijke vleesrunderen goed geregistreerd staan in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R). Alleen dan zijn deze dieren subsidiabel voor de graasdierpremie.

Sanctie

In 2020 komt daar een regel bij. De dierregistratie in het I&R moet op 31 december 2019 al kloppen, anders volgt een sanctie. Doet u tussen 1 januari en 15 mei 2020 nog een herstelactie in I&R? Dan is uw dier nog steeds subsidiabel, maar dan krijgt u voor dat dier wel een sanctie op uw graasdierpremie.

De Tegemoetkoming premie brede weersverzekering heet vanaf 2020 Brede weersverzekering. Vanaf het nieuwe jaar vervalt de assurantiebelasting over de brede weersverzekering. Daardoor wordt deze goedkoper. Door het verdwijnen van de assurantiebelasting daalt de subsidie voor de Brede weersverzekering. In 2020 is de subsidie 63,7 procent van uw premie. In 2019 was dat 65 procent.

Schadevergoeding

Vanaf 2020 biedt de brede weersverzekering de mogelijkheid om te kiezen voor een lagere schadedrempel. Een schadevergoeding is daardoor al mogelijk als 20 procent van de oogst verloren is gegaan door weersomstandigheden. In 2019 kon dit pas bij 30 procent schade. Als u kiest voor een verzekering met een verlaagde schadedrempel, betekent dit wel dat uw premie hoger wordt.

In Zuid-Limburg moesten landbouwers een waterbuffer aanleggen bij het ondiep ploegen van percelen op hellingen. In 2020 verdwijnt deze regel.
Vanaf 2020 moeten landbouwers in Zuid-Limburg erosiebeperkende maatregelen melden bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Dat moet uiterlijk op 1 februari. Informatie hierover volgt begin januari.

Weer

 • Vrijdag
  27° / 18°
  70 %
 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
Meer weer