LTO+kritisch+op+Friese+ontwerpomgevingsvisie
Nieuws
© Persbureau Noordoost

LTO kritisch op Friese ontwerpomgevingsvisie

LTO Noord is kritisch op de ontwerpomgevingsvisie van provincie Fryslân. Dat blijkt uit de zienswijze die de organisatie naar het provinciebestuur heeft gestuurd.

LTO Noord vindt het 'zeer onverstandig' dat de provincie ecologische doelen wil vaststellen buiten de Kaderrichtlijn Water-gebieden. Het realiseren van KRW-doelen is de afgelopen jaren een hele toer gebleken. En in de periode tussen nu en 2027 vergt dit nog een forse inspanning, stelt de organisatie. LTO Noord zet vraagtekens bij de praktische haalbaarheid en de kosten. 'Het kiezen voor hoge doelen zet naar onze mening het draagvlak voor de nog uit te voeren KRW-maatregelen geweldig onder druk.'

Waterpeil

Dat de provincie de verschuiving van waterpeil volgt functie naar functie volgt waterpeil verder wil uitwerken, kan volgens LTO Noord 'ernstige gevolgen' hebben. 'Daar waar het peil de functie niet meer volgt, komt het rendement van de agrarische productie, de waarde van de grond en daarmee het voortbestaan van de functie op die plek in gevaar. Vanuit het perspectief van de agrarische sector is dit daarom een keuze in de richting van een spreekwoordelijke zeephelling.'


LTO Noord stelt verder dat de provincie vooruitloopt op de wet veedichte gebieden. 'Buiten proportie', geeft de organisatie aan. Friesland wil met gemeenten bekijken of er concentraties van veehouderijen voorkomen die schadelijke gezondheidseffecten kunnen veroorzaken. Zo nodig zoekt de provincie in overleg met gemeenten naar aanvullende maatregelen.

'De wet bestaat alleen als voorstel en is nog niet in de Tweede of Eerste Kamer besproken. Het is zelfs de vraag of het ooit zover zal komen. Een proactieve opstelling in het kader van deze wet in de omgevingsvisie is misplaatst. Niet alleen omdat uit het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden nog steeds vage uitkomsten geeft die niet geëxtrapoleerd kunnen worden naar de Friese situatie, maar ook omdat zich in Friesland in geen enkel gebied concentraties van vee bevinden die vergelijkbaar zijn met die in gebieden in Oost- en Zuid-Nederland.'

Landbouwverkeer

Wat LTO Noord nog mist in de omgevingsvisie, is de toegankelijkheid van wegen voor agrarisch verkeer. Volgens de organisatie weigert provincie Fryslân vaak landbouwverkeer toe te staan op provinciale wegen. 'Dit sorteert in situaties waarbij landbouwbedrijven en loonwerkers om moeten rijden, zich door een bebouwde kom moeten bewegen of verplicht worden op een parallelweg/ventweg te rijden waar ook zwakkere verkeersdeelnemers zoals fietsers rijden. Wij achten het van belang dat in situaties waar dit speelt, een afweging van belangen mogelijk is, zodat problemen kunnen worden opgelost.'

Bovendien vraagt LTO Noord aandacht voor de digitale bereikbaarheid van agrarische bedrijven. 'Ook de moderne agrarische bedrijfsvoering en zeker ook het communiceren met een overheid vragen om een sterke verbetering van digitale bereikbaarheid van bedrijven. Het is daarom een gemis dat in deze visie geen actie wordt benoemd waaruit duidelijk wordt hoe de provincie digitale bereikbaarheid wil optimaliseren, dan wel de ontwikkelingen wil stimuleren of faciliteren.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  7° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  50 %
 • Woensdag
  8° / 2°
  70 %
Meer weer