Vrij+bouwblok+voor+Friese+boer+schept+verplichtingen
Nieuws
© Alex J. de Haan

Vrij bouwblok voor Friese boer schept verplichtingen

In de aanzet tot een nieuwe omgevingsvisie voor Friesland wil de provincie de bovengrens voor bouwblokken opheffen. Een goede zaak, vindt LTO Noord, mits provincie en gemeenten ervoor zorgen dat de voorwaarden voor verdere bedrijfsontwikkeling overal gelijk zijn en niet leiden tot onevenredige lastenverzwaring.

Met het vrij maken van een bovengrens aan bouwblokken van agrarische bedrijven door provincie Friesland volgt het provinciebestuur de Omgevingswet, stelt LTO Noord vast. Tegelijk betekent het vrijlaten van de bedrijfsontwikkeling nog geen vrijblijvendheid. De provincie wil dat vaker de methode van Nije Pleats wordt toegepast, dus niet meer alleen bij bedrijfsvergroting boven de 1,5 hectare.

Afspraken

LTO Noord vindt dat de provincie dan wel moet aangeven welke afspraken gemeenten maken met ondernemers bij de inpassing van bedrijfsontwikkeling in het landschap. Dat moet voorkomen dat de methode niet alleen te pas maar ook te onpas wordt toegepast, waardoor agrarische ondernemers onnodig met administratieve lasten worden opgezadeld.

Ook over de verdere toepassing van de zogenoemde plus-methodiek moet meer duidelijkheid komen, vindt LTO Noord. Agrarische bedrijven leveren dan bij het vergroten van het bouwoppervlak extra inspanningen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en energiebesparing. 'Er moet een balans zijn tussen de extra inspanningen en de ruimte die dat oplevert.'

Peil volgt functie

In de eerste behandeling van de concept-omgevingsvisie door Provinciale Staten, waarschuwde regiobestuurder Peet Sterkenburgh woensdagavond voor de gevolgen van het eventueel loslaten van het principe van 'peil volgt functie'. 'Dat is een ingrijpende koerswijziging die raakt aan het fundament van het agrarische bedrijf. Grond die wordt vernat verliest zijn waarde voor de landbouw. Die grond kunnen wij niet missen. Dan komen ook maatschappelijk ingegeven doelen in het gedrang als grondgebondenheid, beweiden en biodiversiteit.'

Sterkenburgh kreeg uit de reacties van de Statenleden na afloop de indruk dat zijn boodschap duidelijk was overgekomen. 'Ik denk dat ze het goed hebben begrepen. Het gaat ook ergens over als je bedenkt dat 78 procent van het Friese landoppervlakte in agrarisch gebruik is. Boeren en tuinders zijn zo de dragende doelgroep waarmee je samen de kwaliteit van het landelijk gebied kunt bepalen.'

De Romte Diele

Eind september praten Provinciale Staten verder over “De Romte Diele”, zoals de nieuwe omgevingsvisie is gedoopt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  25° / 12°
  10 %
 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer