Overijssel+past+omgevingsvisie+aan+over+weidevogels
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Overijssel past omgevingsvisie aan over weidevogels

Provincie Overijssel heeft de tekst in de omgevingsvisie over weidevogels en peilbeheer aangepast. Dat gebeurde nadat Provinciale Staten een amendement aannam dat door een zevental partijen was ingediend.

LTO Noord had eerder al een zienswijze ingediend tegen de tekst in de omgevingsvisie. Ook sprak regiobestuurder Sander Pereboom in tijdens een vergadering over het onderwerp. Volgens LTO Noord strookte de tekst in de omgevingsvisie niet met die van de omgevingsverordening.

'De verordening bepaalt dat het waterschap bij het peilbesluit nadrukkelijk het belang van weidevogels dient mee te nemen. Dit interpreteren wij zo dat de hoofdfunctie van het weidevogelgebied agrarisch is, waarbij het belang van de weidevogels moet worden meegenomen maar waarbij de agrarische functie niet in het gedrang mag komen. Volgens ons is dat reeds bestaande praktijk', staat in de ingediende zienswijze.

Passend peilbeheer

In de omgevingsvisie zou het belang van weidevogels echter bovengeschikt lijken aan dat van de landbouw. De letterlijke tekst luidde: 'Voor het beheer van weidevogels is een passend peilbeheer in open grasland en open akkerland noodzakelijk. Bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in deze leefgebieden staat, naast de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden, de functie van het leefgebied voor weidevogels voorop.'

Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met aanpassing van deze tekst. 'Inhoudelijk gezien is peilbeheer niet de enige sleutel in het complexe vraagstuk van weidevogelbeheer. Daarvoor is integraliteit nodig, zoals weergeven in het Actieplan Weidevogel. Weidevogelbeheer gaat op basis van vrijwilligheid. Hiervoor is draagvlak nodig. Daar draagt de voorgestelde herziening niet aan bij', is de motivatie van de indieners van het amendement.

Leefgebied weidevogels

De nieuwe tekst in de omgevingsvisie luidt daarom als volgt: 'Voor het beheer van weidevogels is een passend peilbeheer in het leefgebied open grasland en open akkerland noodzakelijk. Bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in deze leefgebieden wordt, naast de agrarische ontwikkelmogelijkheden, de functie van het leefgebied voor weidevogels meegewogen.'

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer