LLTB%3A+wees+alert+op+nieuwe+omgevingsvisies
Nieuws
© LLTB

LLTB: wees alert op nieuwe omgevingsvisies

De structuurvisies en bestemmingsplannen zoals we die nu kennen, worden de komende jaren vervangen door omgevingsvisies en -plannen. De LLTB roept agrariërs op alert te zijn op ontwikkelingen in de eigen gemeente, nu gemeenten aan de slag gaan met visies.

De belangenbehartigingsorganisatie zal dit proces samen met de regio's in de gaten houden voor de leden. Er zijn de afgelopen decennia tal van wetten en regels op het gebied van leefomgeving ontstaan. Omdat de overheid van mening is dat dit een te complex geheel is geworden, is het stelsel herzien. Daaruit is de Omgevingswet ontstaan, waarin alle wetten voor de leefomgeving zijn gebundeld in één wet, met één loket voor burgers en bedrijven.

Er zijn omgevingsvisies op drie niveaus: een nationale omgevingsvisie (NOVI) van het Rijk, een provinciale omgevingsvisie (POVI) van de provincie (dit vervangt het Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en gemeentelijke omgevingsvisies (GOVI).

De gemeentelijke omgevingsvisies vormen de basis voor de gemeentelijke omgevingsplannen, de opvolger van de bestemmingsplannen. 'Met name de gemeentelijke visie is van groot belang voor agrariërs, mede omdat gemeenten zelf meer bewegingsruimte krijgen om beleid vast te stellen', zegt LLTB-bestuurslid Thijs Rompelberg.

Burgerparticipatie speelt grote rol

Gemeenten moeten in 2029 een GOVI hebben. 'Dat lijkt nog heel ver weg, maar een aantal Limburgse gemeenten is er al mee aan de slag gegaan', zegt Rompelberg. Bij de totstandkoming van de GOVI speelt burgerparticipatie een grote rol.

Rompelberg: 'Gemeenten zijn verplicht burgers te betrekken bij het proces. In de praktijk betekent dit dat gemeenten bijeenkomsten zullen organiseren waarbij alle burgers hun zegje kunnen doen over de leefomgeving. Het is van groot belang dat agrariërs hierbij aanwezig zijn en hun mening geven. Want ook Jan met de pet uit het dorpscentrum vindt iets van de boer die met zijn bedrijf aan de rand van het dorp ligt. En hij zal dat kenbaar maken tijdens zo'n bijeenkomst. Als je dan als belanghebbende boer niet aanwezig bent om voor je eigen belangen op te komen, sta je met 1-0 achter.'

Verschillende normen

Gemeenten kunnen in hun omgevingsvisie verschillende normen hanteren voor geur, geluid, fijnstof en licht. Die kunnen in de kern strenger zijn dan in het buitengebied en per locatie verschillen. De Omgevingswet geeft de bandbreedte aan voor een eigen afweging van gemeenten.

Rompelberg: 'Voordeel hiervan kan zijn dat meer maatwerk mogelijk is. Maar, zoals gezegd: we moeten als sector dan wel opkomen voor onze belangen, door de inspraakbijeenkomsten van gemeenten te bezoeken en te pleiten voor ruimte om te ondernemen in de breedste zin van het woord. Dan kunnen gemeenten niet om ons heen.'

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer