Drentse+boeren+kunnen+weer+vergunningen+aanvragen
Nieuws
© DIRK HOL

Drentse boeren kunnen weer vergunningen aanvragen

Provincie Drenthe heeft de aanvraag voor vergunningen in het kader van de wet Natuurbescherming weer opengesteld.

Dat kan nadat provincies en rijk het vorige week de eens werden over beleidsregels rond de uitstoot van stikstof op beschermde natuur. Het Drentse college van Gedeputeerde Staten stemde gisteren in met de nieuwe beleidsregels.

De regels zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om te helpen bij de verlaging van stikstofuitstoot. Drenthe schortte half oktober een eerder pakket aan regels op, nadat bleek dat die verder gingen dan landelijk was afgesproken. Dat leidde tot massale protesten van boeren bij de provinciehuizen.

Twee opties

Bedrijven die een vergunning volgens de Wet natuurbescherming aanvragen, hebben twee opties om ervoor te zorgen dat de neerslag van stikstof niet toeneemt: intern of extern salderen. Bij intern salderen maakt een bedrijf voor uitbreiding of nieuwe ontwikkelingen stikstofruimte vrij op de eigen locatie, binnen de vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit.

Bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. De beleidsregel regelt dat het bedrijf 70 procent van de overgenomen stikstofruimte mag benutten, de overige 30 procent komt ter beschikking van de natuur.

Uitzonderingen

Volgens gedeputeerde Hans Kuipers zijn uitzonderingen mogelijk voor gevallen waar de beleidsregels alsnog tot knelpunten kunnen leiden. Bijvoorbeeld als gebruik wordt gemaakt van stikstofemissie reducerende technieken.

In de eerste maanden van 2020 moet duidelijk worden hoe daling van stikstofdepositie in de verschillende gebieden in Drenthe vorm krijgt. 'Dat vraagt iets van alle partijen', zegt gedeputeerde Henk Jumelet. 'In de gebiedsgerichte aanpak kijken we daarom ook met elkaar naar maatwerk, bijvoorbeeld waar het gaat om extern salderen en natuurherstel.'

Gebiedsproces

De beleidsregels maken het mogelijk om het afromingspercentage per gebied te variëren, afhankelijk van de staat van het natuurgebied en de te verwachten effecten van het gebiedsproces. 'Het wordt nog een heel traject', erkent Jumelet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  17° / 13°
  70 %
Meer weer