Groningen%3A+stikstofregels+gaan+half+december+in
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Groningen: stikstofregels gaan half december in

Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Groningen heeft dinsdag de nieuwe beleidsregel over stikstof vastgesteld. Die treedt op 13 december in werking.

Belangrijk is dat bedrijven met een natuurvergunning de vergunde activiteit volledig kunnen benutten, geeft de provincie aan. 'Bedrijven die willen uitbreiden of hun bedrijf willen wijzigen hebben daarvoor een vergunning nodig. Deze bedrijven hebben twee opties om ervoor te zorgen dat de neerslag van stikstof niet toeneemt: intern en extern salderen.'

Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie. Bij extern neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. De provincie neemt de 'feitelijk gerealiseerde capaciteit' als uitgangspunt voor intern salderen. Dat betekent dat de vergunde stikstofruimte van stallen of bedrijfsruimte die daadwerkelijk zijn gebouwd, kunnen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen.

Extern salderen

Bij extern salderen komt 70 procent van de stikstofemissie van gestopte activiteiten beschikbaar voor nieuwe vergunningen. Uitgangspunt is ook hier de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Het rijk streeft ernaar het extern salderen per 1 februari weer mogelijk te maken als de meststoffenwet is aangepast.

Gedeputeerde Henk Staghouwer stelt dat hij de afgelopen weken goed heeft geluisterd naar de sectoren. 'Hun zorgen en aandachtspunten heb ik duidelijk naar voren gebracht in de gesprekken met de minister. In de nieuwe beleidsregel kost innovatie geen salderingsruimte meer en de koppeling met fosfaat- en dierrechten is losgelaten.'

Onduidelijkheid weggenomen

Ook zijn veel overbodigheden die tot onduidelijkheid leidden weggenomen, geeft de gedeputeerde aan. 'Met als resultaat regels die beter aansluiten bij de uitgangspunten die we samen hebben geformuleerd: geen stijging van de stikstofdepositie in natuur, duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.'

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer