Promoot kringloop wereldwijd

Het kabinet moet kringlooplandbouw ook internationaal promoten, stellen Sybren Attema, CEO van Icco Cooperation, en Edwin Huizing, CEO van Hivos. Zo ontstaat een gelijk speelveld.

Promoot+kringloop+wereldwijd
© Marjolein van Woerkom

De stikstofdiscussie maakt overduidelijk dat ons landbouwsysteem toe is aan een grondige herziening. Hoe kunnen boeren aan strengere milieuregels voldoen zonder het loodje te leggen? Importproducten hoeven vaak aan minder strenge eisen te voldoen. Nederlandse boeren hebben absoluut een punt: er is sprake van een ongelijk speelveld.

Boeren zijn wereldwijd de dupe van het systeem dat leidt tot uitputting van de aarde en onrechtvaardige mondiale verhoudingen. De enorme vraag naar ruwe producten zoals soja en palmolie leidt tot ontbossing en landonteigening en kan net als de export van Europese voedselproducten een ontwrichtend effect hebben op lokale markten en de toegang tot gezonde voeding in ontwikkelingslanden.

Gelijk speelveld

Om boeren wereldwijd een beter perspectief te geven, moet het kabinet kringlooplandbouw ook internationaal promoten en pleiten voor een mondiaal gelijk speelveld voor boeren en voedselverwerkers. Daarnaast moet het kabinet coherent beleid voeren, zodat onze handel de ontwikkeling van lokale voedselmarkten niet ondermijnt.

We moeten toe naar een vorm van landbouw die samenwerkt met de natuur en haar niet om zeep helpt. De Nederlandse kringlooplandbouw, waarin boeren aan de bodem teruggeven wat ze er aan voedingsstoffen uithalen, en waarin reststromen optimaal worden benut, is een goed voorbeeld.

Lokale markten

Om klimaatverandering en ondervoeding tegen te gaan, moeten we kringlooplandbouw op internationale schaal bepleiten. Dit betekent meer prioriteit geven aan ontwikkeling van lokale markten om de productie-consumptiekringloop zo lokaal mogelijk te organiseren. Deze investeringen zijn niet alleen wenselijk vanuit milieuperspectief, maar ook het beste medicijn tegen armoede, honger en werkloosheid.

East-West Seed laat zien hoe het Nederlands verdienvermogen positieve invloed op lokale voedselzekerheid aan marktontwikkeling koppelt. Door samen met boeren in Oost-Azië en Afrika groente voor de lokale context te ontwikkelen, krijgen kleinschalige boeren toegang tot diverser en gezonder voedsel.

Gelijke spelregels

Een gelijk speelveld betekent gelijke spelregels voor alle boeren. De import van legbatterijeieren uit Oekraïne en hormoonvlees uit Brazilië – ten koste van onze eigen producten en boeren die wel voldoen aan strenge regels – moet tegen het licht worden gehouden. Tegelijkertijd moeten we ook kritischer kijken of onze eigen export, handel en investeringen bijdragen aan uitbuiting in ontwikkelingslanden.

Het Nederlandse beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat alleen vrijwillige maatregelen voor bedrijven. Ook wetgeving is nodig. En we moeten serieus werk maken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, opgesteld door de VN.

Radicale omslag

Een radicale omslag naar een mondiaal duurzamer en eerlijker voedselsysteem is nodig. Laat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), in navolging van Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), daarom ook pleiten voor kringlooplandbouw en zorgen dat boeren wereldwijd zichzelf en hun gemeenschappen kunnen blijven voeden. Onze huidige manier van produceren en consumeren is niet langer houdbaar.

Eerder gepubliceerd in Trouw.

Sybren Attema en Edwin Huizingrespectievelijk CEO Icco Cooperation en Hivos

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
 • Zaterdag
  17° / 10°
  80 %
 • Zondag
  16° / 12°
  50 %
Meer weer