Vakgroepvoorzitter Jaap van Wenum vraagt om meer waardering

Er is geen revolutie nodig voor verdere verduurzaming of voor kringlooplandbouw, vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. 'Dit is een continu proces, waarbij er meer waardering zou moeten zijn voor hetgeen in de loop van jaren al is bereikt.'

Vakgroepvoorzitter+Jaap+van+Wenum+vraagt+om+meer+waardering
© APA

'We zijn in feite altijd bezig met verduurzamen', benadrukt Van Wenum. 'Het is onzin om te stellen dat alles ineens compleet anders moet. Verduurzamen gebeurt op basis van nuchter boerenverstand waarbij we steeds stappen vooruitzetten.'

Met boerenverstand werken aan oplossingen voor de stikstofimpasse

Jaap van Wenum, voorzitter LTO-vakgroep Akkerbouw

Behalve over de transitie naar kringlooplandbouw vertelt de akkerbouwvoorman aan Nieuwe Oogst hoe hij aankijkt tegen de stikstofproblematiek en wat dit allemaal betekent voor de belangenbehartiging.

Hoe is kringlooplandbouw te realiseren zonder complete omschakeling?

'De essentie is dat het gaat om een evolutieproces. Het houdt nooit op. Roepen om een grote omslag is wel heel gemakkelijk, maar dan lijkt het net of we de afgelopen vijftien jaar de plank volledig hebben misgeslagen. Maar wij hebben natuurlijk niet stilgezeten.'

Welke stappen heeft de akkerbouw de laatste decennia gezet?

'De teelt van suikerbieten is altijd een mooi voorbeeld van de enorme efficiëntieslag die de sector heeft doorgemaakt. Het lukt ons nu om met de helft minder input een dubbele productie te halen. Maar ook in aardappelen is de milieubelasting door gebruik van chemische middelen drastisch afgenomen. We zijn er nog niet, maar maken wel flinke stappen.'

U vindt dat de overheid hier te weinig oog voor heeft. Hoe komt dat?

'We hebben nu een minister die roept dat het compleet anders moet en een volgende minister zal dat ook weer doen. Het gebrek aan waardering voor de landbouwsector werkt weinig motiverend. Dat zien we ook in de stikstofdiscussie. Politici stellen zonder onderbouwing dat veestapels gehalveerd moeten worden. Dat is vanuit de landbouw niet te tolereren en daarom zijn we ook als akkerbouwsector solidair met de boerenacties.'

Wat zijn de gevolgen van de stikstofimpasse voor de akkerbouw?

'In de buurt van natuurgebieden zijn er bedrijven die bouwprojecten moeten opschorten en dat is vervelend. Het is goed dat er een landbouwcollectief komt om met boerenverstand te werken aan oplossingen en dat de plantaardige sectoren daarin vertegenwoordigd zijn. Het is niet te bevatten dat een gerechtelijke uitspraak ineens het hele land op slot zet.'

In het winterprogramma wil LTO-vakgroep Akkerbouw aandacht besteden aan de invulling van de belangenbehartiging. Wat is daarvan het doel?

'Wij willen met onze leden in overleg over onze koers. Op de winterbijeenkomsten gaan we interactief meningen peilen. Het is van groot belang dat wij als vakgroep weten wat leeft bij de akkerbouwers en welke rol van ons wordt verwacht. De uitdagingen van de sector zijn groter dan ooit en de belangenbehartiging moet daarop aansluiten.'

Wat zijn voor de akkerbouw de komende jaren de heikele punten en waar kan LTO-vakgroep Akkerbouw voor de leden van meerwaarde zijn?

'Een effectief middelen- en maatregelenpakket blijft ons bezighouden. In de praktijk blijkt hoe het wegvallen van neonicotinoïden onze bedrijfsvoering belemmert. Nu raken we ook Chloor IPC kwijt en staat mancozeb ter discussie. Er is veel te doen om niet onnodig middelen te verliezen en om samen met andere partijen te zoeken naar alternatieven.

'Tot slot vragen we aan de overheid om werk te maken van het opstarten van klimaatpilots op akkerbouwbedrijven zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In deze pilots willen we onder meer de inzet van extra bodemverbeteraars testen en ervaring opdoen met gewasderogaties. Via BO Akkerbouw investeert de sector hierin, maar vooralsnog krijgen we van het landbouwministerie weinig medewerking.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer