Boeren+Drentsche+Aa+argwanen+rekenmodel+beregening
Nieuws
© Huisman Media

Boeren Drentsche Aa argwanen rekenmodel beregening

'Modellen vertrouwen we niet, we willen metingen.' Met die boodschap naar waterschap Hunze en Aa's verwoordde een deelnemer aan een voorlichtingsbijeenkomst maandagavond de gevoelens van veel boeren in het beekdallandschap Drentsche Aa. Ditmaal ging het niet over stikstof, maar over grondwateronttrekkingen.

Om de waardevolle natuur te helpen, wil Waterschap Hunze en Aa's in het nieuwe beheerplan daling van de grondwaterspiegel in het Drentsche Aa-gebied zo veel mogelijk beperken. In een groot deel van het gebied lijkt daarmee beregening te worden verboden. Waar en hoe, dat wil het schap samen met de belanghebbenden in het gebied de komende tijd vaststellen. Daar was maandagavond een eerste gelegenheid voor.

In de besluitvorming speelt een rekenmodel van het waterschap een belangrijke rol. Daarmee is doorgerekend wat het inhoudt als je beregening tot 200 meter, tot 500 meter of tot 1.000 meter vanaf een van de vele waterlopen in het gebied verbiedt. Daarbuiten zou de beregening dan worden toegestaan tot een maximum van 50 millimeter per jaar per perceel.

Grote gevolgen

Dat nieuwe beregeningsbeleid kan grote gevolgen hebben voor hun bedrijven, beseften de boeren, die in groten getale waren komen opdagen. Bepaalde intensieve teelten worden dan onmogelijk. Hydroloog Jan den Besten probeerde zijn gehoor nog enigszins gerust te stellen dat die 1.000 meter niet wenselijk is. 'Dan houd je geen landbouwgebied meer over.'

Duidelijk werd dat Hunze en Aa's voor de berekeningen gebruik maakt van een beperkt aantal meetpunten, die ook nog eens vrij dicht bij elkaar liggen. De boeren in het gebied hadden daar moeite mee. Zeker toen bleek dat het waterschap meetresultaten uit het verleden van andere (provinciale) meetpunten niet gebruikt. Hunze en Aa's gaat ze nu wel opvragen.

De aanwezigen kregen de indruk dat er een gebrek aan kennis is bij het waterschap over wat precies de gevolgen zijn van hun beregeningspompen. 'Laat nieuwe meetputten slaan op representatieve plekken', was de oproep uit de zaal.

Aardappelen

Zolang niet bekend is hoeveel grondwater wordt opgepompt, is het volgens de betrokken boeren te vroeg voor nieuw beleid. 'Wil je een paar meter meer trilveen, dan accepteer je schade aan aardappelen en uien. Wie weegt die belangen eigenlijk?', vroeg akkerbouwer Johan Emmens aan de waterschappers in de zaal.

Na de analyse komt maatwerk, beloofde directeur Harm Kupers de boeren. Iedere onttrekker van grondwater die bij het waterschap bekend is, krijgt bezoek. Onttrekkers die niet geregistreerd staan, worden opgeroepen zich alsnog te melden. In clusters wordt dan naar oplossingen gezocht. Tot het nieuwe beleid er is, geldt het huidige regime. Wat bij extreem droog weer dus ook tijdelijke onttrekkingsverboden kan inhouden, waarschuwde hij nog.

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  50 %
Meer weer