Brabantse+zorgen+over+inperking+beregening
Nieuws
© Twan Wiermans

Brabantse zorgen over inperking beregening

ZLTO maakt zich ernstig zorgen over mogelijke bedreigingen voor de beregeningsmogelijkheden van boeren. Met name in de zandgebieden in Noord-Brabant neemt volgens ZLTO-bestuurder Adrie Bossers de druk toe.

Bossers merkt dat de discussie over het gebruik van grondwater zich verhardt. Steeds vaker wordt volgens hem met de beschuldigende vinger naar de landbouw gewezen als de grote onttrekker van de grondwatervoorraden.

'Er is een krachtenspel gaande, vooral vanuit natuurorganisaties en regionale overheden, die de beregeningsmogelijkheden voor de landbouw het liefst ingeperkt zien. Zij beweren dat het diepe grondwater op den duur uitgeput raakt en de verdroging van Natura2000-gebieden op de loer ligt. En dat dit vooral door de landbouw komt.'

Onder druk

Na twee droge zomers op rij is het belang van de beschikbaarheid van voldoende zoetwater duidelijk. De ZLTO-bestuurder vreest dat de mogelijkheid om te beregenen onder druk komt te staan, door de toenemende maatschappelijke en politieke discussie.

De 5 procentregeling, die bepaalt dat de beperkingen voor graslandberegening worden versoepeld in tijden van hevige droogte, ligt op sommige plaatsen onder de loep. Bossers denkt dat de zichtbaarheid van grote beregeningsinstallaties die indruk versterken.

Niet enige onttrekker

Maar volgens de ZLTO-bestuurder is de landbouw niet de enige onttrekker van grondwater. 'Ook andere partijen, zoals drinkwaterbedrijven, doen een groot beroep op onze zoetwatervoorraden. Zowel uit het oppervlaktewater als het diepe grondwater. Het is zelfs zo dat de landbouw onder normale omstandigheden slechts 14 procent van het grondwater onttrekt.'

De mogelijkheid om te beregenen is niet alleen een boerenbelang, maar van de hele maatschappij, stelt Bossers. 'Van alle grondwateronttrekkers is de landbouw de enige partij die water toevoegt aan de bodemvoorraad. Bovendien verbeteren we de water- en grondkwaliteit door onze gewassen te beregenen. De bodem verliest minder mineralen en de organischestofopbouw wordt erdoor bevorderd. Planten kunnen beter CO2 vastleggen, wat een positieve klimaatimpact heeft.'

Bossers gaat verder in zijn beredenering door te stellen dat de landbouw in de zoetwaterbehoefte faciliteert. 'Sinds de zomer van 2018 pakken boeren verdrogingsproblemen nog intensiever op, door water langer vast te houden of te bergen. Ik wil dat partijen die met hun vinger naar ons wijzen zich ervan bewust zijn dat de landbouw zijn verantwoordelijkheid neemt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
Meer weer