Boeren vinden beregeningsverbod 'waardeloos'

Dat boeren volgend jaar in het Drentsche Aa-gebied hun laagsalderende gewassen niet meer mogen beregenen, stuit akkerbouwers tegen de borst. 'Dit is waardeloos. Willen ze dan dat we massaal bloemen, penen en uien telen?', reageert Johan Emmens uit Rolde.

Boeren+vinden+beregeningsverbod+%27waardeloos%27
© Jan Anninga

Waterschap Hunze en Aa's maakte onlangs bekend consequenter te handhaven op het beregeningsbeleid. Dat betekent dat het schap controleert of boeren het verbod op het beregenen met grondwater van laagsalderende gewassen naleven. Wanneer grondwater wordt onttrokken, daalt de grondwaterstand en neemt de afvoer naar de beken af. Doordat de beekafvoeren afnemen, is er minder water beschikbaar voor drinkwaterbereiding, stelt Hunze en Aa's.


Waterbedrijf Groningen haalt jaarlijks 7 miljoen kuub oppervlaktewater uit de Drentsche Aa voor de drinkwatervoorziening in onder meer de stad Groningen. In juli begon het uit voorzorg minder water af te nemen uit de Drentsche Aa en meer uit grondwaterputten bij De Punt (in het gebied), Onnen, Nietap, de Groeve en Sellingen, waaruit jaarlijks zo'n 40 miljoen kuub water wordt gehaald.

Het drinkwaterverhaal is een non-discussie, vindt Emmens. 'Het gaat nergens over. We hoeven echt niet bezorgd te zijn dat de stad Groningen geen drinkwater krijgt. Als de Drentsche Aa droog staat, pompen ze meer uit de grondwaterputten.'

Mooie bloempjes

Volgens Emmens is het een puur 'natuurverhaal'. 'In alle berichten die langskomen, lees je dat niet. Ik denk dat Staatsbosbeheer er als terreinbeherende organisatie achter zit. Het is maar net waar je de prioriteit legt. Een teler komt zo in armoede, maar de natuur heeft wel weer mooie bloempjes.'

Hunze en Aa's weerspreekt dat terreinbeherende organisaties het waterschap hebben gevraagd een verbod in te stellen. 'In het Drentsche Aa-gebied liggen diverse Natura 2000-gebieden. Hier komt grondwaterafhankelijke natuur voor. Het is bij wet geregeld dat deze natuur moet worden beschermd.'

Groot probleem

LTO Noord-regiobestuurder Brenda Timmerman gaat binnenkort weer in overleg met het waterschap. 'Ik heb de oplossing niet voorhanden, maar het is te rigoureus om te zeggen: hier stopt het. Boeren krijgen dan een heel groot probleem.'

De bestuurder pleit voor het afschaffen van het onderscheid tussen hoog- en laagsalderend. 'Voor een groot akkerbouwbedrijf kan 50 hectare fabrieksaardappelen leuk zijn voor erbij, maar voor een boer die alleen 50 hectare zetmeelaardappelen heeft, is het echt een hoogsalderend gewas. Het verschilt per boer en per bouwplan.'

Waterquotum

Ook Emmens vindt dat het onderscheid eraf moet. 'Je krijgt rare situaties. Een bollenteler van elders mag zijn gewas wel beregenen. Terwijl een ondernemer die al jaren zetmeelaardappelen teelt, niets kan.' Hij ziet meer mogelijkheden in andere oplossingen, zoals beregenen van 1 juni tot 1 september. Of het instellen van een waterquotum. 'Een boer mag dan, ongeacht wat voor gewassen hij teelt, zoveel millimeter per hectare beregenen. Hij bepaalt zelf hoe hij dat verdeelt.'

Waterschap Hunze en Aa's meldt dat de discussie over hoog- en laagsalderende gewassen onderdeel uit maakt van de discussie over het nieuwe beleid voor grondwateronttrekking. Dat komt eind dit jaar in het algemeen bestuur aan de orde. 'Voorafgaand zijn er bijeenkomsten waar belanghebbenden van harte worden uitgenodigd om hun opvattingen kenbaar te maken', geeft een woordvoerder aan.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer