Boeren+eisen+onderbouwing+beregeningsverbod
Nieuws
© Jan Anninga

Boeren eisen onderbouwing beregeningsverbod

Waterschap Hunze en Aa's moet met feiten komen waar en hoeveel het grondwater in het Drentsche Aa-gebied zakt. Wanneer dit niet gebeurt, dient LTO Noord een Wob-verzoek in om alsnog helderheid te krijgen. 'Een briefje naar de provincie is zo gestuurd.'

Boeren in het Drentsche Aa-gebied missen de onderbouwing van het beregeningsverbod van laagsalderende gewassen als mais, grasland en zetmeelaardappelen. Dat valt op te maken uit de bijeenkomst dinsdagavond van LTO Noord-afdeling Midden-Drenthe in Rolde over het beregeningsverbod in het Drentsche Aa-gebied. Ruim dertig verontruste LTO Noord-leden kwamen hier op af. Een Wet openbaarheid van bestuur (Wob) procedure om duidelijkheid over cijfers te krijgen is volgens de organisatie een 'laatste redmiddel'.


Deze zomer handhaafde Waterschap Hunze en Aa's het beregeningsverbod in het gebied dat het de jaren daarvoor altijd gedoogde. Ook in 2020 zal dit gebeuren. De verscherpte controle is nodig omdat de grondwaterstanden tijdens de droge zomers zakken, stelt het waterschap. De boeren vinden deze argumentatie onvoldoende en eisen een goede motivering. 'Kom met een verduidelijking waar de grondwaterstanden zakken, hoe ver ze zakken en hoeveel de wateronttrekking door boeren bijdraagt aan de grondwaterdaling', roepen zij Hunze en Aa's op.

Grote gevolgen

Het beregeningsverbod heeft grote gevolgen voor de agrariërs, stellen zij. Het waterschap beseft niet wat het verbod met boerenondernemers doet, reageerde een van de aanwezigen. 'Hunze en Aa's heeft het beregenen al die jaren gedoogd. Boeren hebben geïnvesteerd in haspels, er zijn grondwaterputten geslagen. Daaraan gaat het waterschap voorbij.' Een andere vulde aan: 'We moeten er dwars voor liggen. Dit verbod raakt rechtstreeks ons inkomen. Het kost ons tienduizenden euro's.'

Als het waterschap openheid van zaken geeft, kan volgens de boeren het begrip en vertrouwen in het waterschap weer wat worden hersteld. Want dat is tot het vriespunt gedaald, beklemtonen ze.

Hard op de trom slaan

LTO Noord-regiobestuurder Brenda Timmerman liet weten dat LTO Noord 'heel hard op trom heeft geslagen' toen Hunze en Aa's met de handhaving op het beregeningsverbod kwam, zowel bij het waterschap als provincie. 'Wat er nu gebeurt, dat kan echt niet. ik maak mij heel grote zorgen over de boeren in het gebied', heb ik gedeputeerde Henk Jumelet gemeld.

Dat boeren meteen van zich lieten horen, heeft er volgens Timmerman aan bijgedragen dat het waterschap een uitzondering heeft gemaakt voor hoogsalderende gewassen als pootgoed en lelies. Deze gewassen mogen wel worden beregend.

De ondernemers vinden dat er geen onderscheid moet worden gemaakt tussen hoog- en laagsalderende gewassen. Ze eisen dat alle gewassen gelijkgetrokken worden. 'Geen enkele boer beregent voor de aardigheid.

Een boer gaat echt niet beregenen als het niet uit kan. Voor veeboeren kan mais een hoogsalderend gewas zijn. Voor een zetmeelaardappelteler zetmeelaardappelen', beredeneerde een van de agrarisch ondernemers.

Monitoren

Een andere aanwezige opperde tenslotte om als ondernemers zelf te gaan monitoren in het gebied. 'We zijn afhankelijk van de bevindingen van het waterschap. Daar heb ik geen goed gevoel bij. Bij het waterschap zijn ze niet allemaal op de hand van de landbouw. Er lopen mensen rond van verschillende pluimage.'

Timmerman heeft er vertrouwen in dat de boeren er met het waterschap uitkomen, gaf ze meerdere malen aan. 'Het waterschap is zeer welwillend. We staan met elkaar voor een vrij groot probleem. Hunze en Aa's zit voor een deel ook in een spagaat.'

Ook voorzitter Hans Mentink van LTO Noord-afdeling Midden-Drenthe ziet de vervolgstappen met vertrouwen tegemoet. 'De noodmaatregel dat hoogsalderende gewassen nu wel mogen worden beregend is een verdienste van ons allen. Het is heel belangrijk dat we als collectief optreden. Met een grotere groep bereik je meer dan met drie of vier bestuurders.'

Respectvol

Een ondernemer complimenteerde het waterschap met de wijze waarop het handhaaft. 'De sfeer tijdens de bezoeken van het waterschap was prettig en respectvol. Het is voor die jongens ook lastig om te zeggen dat boeren iets niet mogen doen.'

LTO Noord roept op om het boerengeluid massaal te laten horen tijdens bijeenkomsten van Waterschap Hunze en Aa's. Binnenkort houdt het waterschap een aparte bijeenkomst over het beregeningsbeleid in het gebied. Op 17 oktober is er een algemene bijeenkomst over de plannen in het Drentsche Aa-gebied.

Eind november bespreekt het waterschap de problematiek met het algemeen bestuur.

Weer

 • Zondag
  15° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer