LTO+Noord%3A+%27Maak+geld+vrij+voor+kavelruil%27
Nieuws
© Stivas

LTO Noord: 'Maak geld vrij voor kavelruil'

Provincie Overijssel heeft in de begroting voor 2020 geen geld gereserveerd voor kavelruil. Dat baart LTO Noord en het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) grote zorgen. Deze week vroegen zij aandacht hiervoor bij Provinciale Staten.

Voorzitter Sander Pereboom van LTO Steenwijkerland sprak woensdag namens LTO Noord bij de Commissie Landbouw en Natuur van de provincie, nadat vorige week al een brief werd gestuurd aan alle Statenleden. Hij toonde zich verbaasd dat er in de begroting geen geld is gereserveerd voor structuurverbetering van de landbouw. 'Of misschien beter gesteld: geld voor een leefbaar platteland.'

LTO en CKO benadrukken dat structuurverbetering de afgelopen jaren hoog op de agenda heeft gestaan van de provincie, met veel succesvolle projecten als gevolg. 'De evaluatie van dit beleid is dit voorjaar door de provincie afgerond. De conclusie was dat het programma succesvol is geweest en dat er meer gerealiseerd is dan beoogd.'

Natura 2000-opgaven

Volgens Pereboom liggen er diverse verzoeken en initiatieven voor kavelruil. Deze moeten echter worden afgehouden, zolang er geen geld wordt gereserveerd voor landbouwstructuurverbetering. 'En ook rondom de Natura 2000-opgaven in Twente zijn verzoeken binnengekomen om via kavelruil de ontwikkelopgave te realiseren en de structuur voor de landbouw eromheen te verbeteren', zegt Pereboom.

Ook bij het vrijwillig aankopen van bedrijven, actueel door de stikstofdiscussie, kan kavelruil een belangrijke rol spelen. 'De minister wil dit via een gebiedsgerichte aanpak. Juist hierbij past een kavelruilinstrument bij uitstek.'

Voorts kan kavelruil volgens LTO en CKO een belangrijke meerwaarde bieden bij het herstructureren van gebieden, als boeren met hun bedrijf stoppen. 'De markt regelt de aankoop van courante percelen wel, maar dit zegt niks over de structuur van een gebied', hield Pereboom de commissie voor.

3,6 miljoen euro nodig

In lijn met de eerder verzonden brief riep Pereboom op om voor het instrument kavelruil alsnog middelen vrij te maken op de begroting. De komende vier jaar zou 3,6 miljoen euro nodig zijn om de opgaven uit het gebied te kunnen faciliteren. 'Ik heb het gevoel dat hiervoor wel draagvlak bestaat', laat hij weten.

Volgens de LTO Noord-man was er na afloop volop ondersteuning vanuit de Staten om het onderwerp op te pakken. Met een aantal fracties is afgesproken om het benodigde bedrag nog verder te onderbouwen. 'Ik denk dat we de neuzen de goede kant op kunnen krijgen', besluit Pereboom.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  12° / 1°
  10 %
 • Maandag
  14° / 0°
  10 %
Meer weer