Vlotte+handel+snijmais+met+stijgende+prijzen
Achtergrond
© Studio Kastermans

Vlotte handel snijmais met stijgende prijzen

Nu de maisoogst in volle gang is, wisselen mais op stam en gehakselde snijmais vlot van eigenaar. De maisprijzen stijgen voorzichtig.

Het natte weer van deze week zorgt voor een tijdelijke stagnatie van de snijmaisoogst. Niet overal in Nederland hebben boeren en loonwerkers daar evenveel last van. In het zuiden en het oosten van het land is de meeste snijmais van het land. Ook melden loonwerkers uit die landsdelen dat ze op percelen lichtere zandgrond konden blijven hakselen ondanks de regen.

In het noorden van het land loopt de snijmaisoogst zo'n twee weken achter op het zuiden van het land. Hier hebben loonwerkers nog veel percelen voor de boeg.

Afwachtend

Begin september was er nog niet veel handel in snijmais van de nieuwe oogst. Zowel verkopers als kopers waren afwachtend. Nu de oogst in volle gang is, is dat wel anders. Mais op stam en gehakselde snijmais wisselen vlot van eigenaar.

Het meest fair is om te betalen voor de werkelijke voederwaardeopbrengst

René Krabben, loonbedrijf Wopa in Zieuwent

Een lastig punt daarbij is dat de verschillen in opbrengst en kwaliteit groot zijn. De droogte in de zomermaanden is daarbij een zwaarwegende factor. De droogteschade verschilt sterk per regio en is ook afhankelijk van de bodemkwaliteit. Of een maisperceel wel of niet is beregend, speelt daarbij eveneens een rol.

De grote verschillen in kwaliteit en opbrengst maken de prijsvorming van snijmaispercelen lastiger. Zelfs ervaren maistelers en loonwerkers ervaren dat opbrengstschattingen voorafgaand aan de oogst vaak niet kloppen.

Droogte

Delen van de Achterhoek en Twente hebben het meest te lijden gehad van de droogte. De eerste voederwaardeanalyses van snijmais van verdroogde percelen vallen tegen. Het grotendeels ontbreken van gevulde kolven leidt tot zetmeelwaardes die variëren tussen de 160 en 200 gram per kilo droge stof; terwijl een zetmeelgehalte van minimaal 350 gewenst is.

Loonwerkers melden dat diverse snijmaistelers hebben geoogst voordat de mais goed rijp is. Ook dit geven de eerste analyse aan. Maiskuilen met maar 29 of 30 procent droge stof laten zien dat er voor het optimale oogstmoment is gehakseld.

Nieuwe regels

Mogelijk heeft de te vroege oogst in een aantal gevallen te maken met nieuwe regels die maistelers verplichten om voor 1 oktober een vanggewas te hebben gezaaid. Wie niet heeft gekozen voor onderzaai van een vanggewas, kon alleen aan de regels voldoen door te hakselen voor 1 oktober.

Handelaren constateren dat er volop vraag is naar snijmais van goede kwaliteit, vooral vanuit regio's met veel droogteschade. Het aanbod houdt niet over en daardoor vertonen de maisprijzen een licht stijgende tendens. Desalniettemin zijn de maisprijzen lager dan vorig jaar, toen de droogte voor flinke prijsstijgingen zorgde.

Hectareprijs

Een voorbeeld: Snijmaiskern Markelo stelde voor 100 puntenmais een hectareprijs vast van 1.600 euro. Vorig jaar was die prijs 200 euro hoger. Volgens de systematiek van Snijmaiskern Markelo zijn percelen met een zeer goed maisgewas dit jaar ruim 2.000 euro waard.

Naast het afspreken van een prijs per hectare zijn er veel kopers en verkopers die handel doen op grond van een prijs per ton snijmais. Diverse handelaren noemen 50 euro per ton als een gemiddelde prijs. Sommigen werken met een prijs per procent droge stof. Deze prijs beweegt zich tussen de 1,60 euro en 1,75 euro.

Afspraken

'Het meest fair is om te betalen voor de werkelijke voederwaardeopbrengst. Voor klanten die snijmais willen aankopen, proberen we op die basis afspraken te maken', meldt René Krabben van loonbedrijf Wopa in Zieuwent.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer