POV+maakt+speerpunt+van+promotie+sector
Achtergrond
© Annemarie Noordman

POV maakt speerpunt van promotie sector

In een tijd waarin het harder nodig is dan ooit, krijgt pr bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) weer vorm. Afgelopen voorjaar zaten alle betrokkenen met elkaar om tafel. De eerste initiatieven komen goed van de grond.

De sector-pr raakte de laatste jaren in het slop. Eerst door het afschaffen van de productschappen waar een belangrijk deel van de financiering van de sector-pr vandaan kwam. Daarna door de fusie van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO-vakgroep Varkenshouderij.

'Er kwam zo veel tegelijk op ons af dat pr naar de achtergrond schoof, maar dat is weer een speerpunt', zegt POV-voorzitter Linda Janssen. De pr-gelden voor dit jaar zijn door de POV-leden opgebracht. Het is de bedoeling dat ook de vleessector en de diervoedersector daaraan gaan bijdragen. Gesprekken daarover lopen nog.

Verantwoordelijkheid

Daarnaast is het volgens Janssen ieders eigen verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een goede pr voor de sector. 'Om tegenwicht te bieden aan de stroom negatieve en vaak onjuiste berichtgeving.'

Straal trots uit op je bedrijf en je werk; meer hoef je niet te doen

Jan Vogels, varkenshouder in Erp

De pr is bij de POV verdeeld over vijf thema's. Onderwijs en pr hebben de handschoen al opgepakt. Een van de leden van de werkgroep onderwijs is varkenshouder Sjannie Leeyen uit Vinkel.

Klasseboeren

De familie Leeyen is aangesloten bij Klasseboeren, een intersectorale stichting die met ruim vijftig deelnemende bedrijven als een rode band liggen over Nederland. Bij Klasseboeren is een educatiebezoek mogelijk. Een aanvulling op het reguliere onderwijs door praktijkervaringen.

'Kinderen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook door voelen, proeven en doen', zegt Leeyen. Dat is precies waar de werkgroep onderwijs zich op richt. 'Kinderen moeten weten waar eten vandaan komt. Aan kennis daarover ontbreekt het nog weleens.'

Kletspot

Om daarover met kinderen in gesprek te komen, ontwikkelde de werkgroep onderwijs een pot met vraag-antwoordkaartjes: de Kletspot. 'Dat was een goede zet', vindt de Brabantse varkenshouder. 'Ik heb hem al verschillende keren op tafel gehad, ook bij volwassenen. Je verwacht dat die het wel weten, maar dat valt tegen.'

De werkgroep benadert pabo's en basisscholen om vooral leerkrachten te enthousiasmeren om een boerderijbezoek op te nemen in het lesprogramma. 'De bijdrage vanuit de POV maakt dat mogelijk', vertelt Leeyen.

In januari begint een stagiaire van de pabo met het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. 'Een boerendochter, die weet hoe het er op het boerenbedrijf aan toegaat, maar die ook weet hoe je het reilen en zeilen op een varkensbedrijf in een modern jasje onder de aandacht van kinderen brengt.'

Eerlijk beeld

Ook Varkens Vandaag heeft haar activiteiten weer opgepakt. 'We proberen met ons platform een eerlijk en positief beeld neer te zetten', zegt varkenshouder Jan Vogels uit Erp. De bijdrage van de POV maakte het mogelijk om communicatiedeskundige Ingrid van der Sterren weer in te schakelen.

Naast de website is Varkens Vandaag actief op Facebook en Instagram. Iedere maand verschijnen daarop twee à drie nieuwe berichten die aansluiten op de actualiteit. 'Denk aan Prinsjesdag, het Nationaal Schoolontbijt of Sint Maarten.

Sociale media

Nieuw is dat er meer regie op komt. Per item wordt gemikt op een vooraf geselecteerde doelgroep, zoals jongeren of ouders met kinderen, en Varkens Vandaag zoekt daarbij ook samenwerking met foodies en foodvloggers. 'Zodat zij ons verhaal gaan vertellen', zegt Vogels. 'We willen meer mensen bereiken via sociale media en daarbij het gevoel overbrengen waarmee de sector bezig is.'

De werkgroep pr is volgens de ondernemer blij met de goede ideeën waarmee varkenshouders zich de laatste tijd melden. Een voorbeeld daarvan zijn twee campagnes die in oktober starten op Facebook. Daarin worden de varkenshouderij en varkensvleesgerechten positief over het voetlicht gebracht. Dat idee komt van de schoondochter van een varkenshouder, die werkt bij een bureau gespecialiseerd in Facebookcampagnes.

Delen

Varkens Vandaag roept varkenshouders op zelf ook actiever te worden op sociale media en via dat platform meer te delen. 'Gooi het op het web, wij verspreiden het wel.'

De varkenshouder die zelf met grote regelmaat foto's en filmpjes post op onder andere Twitter vervolgt: 'Pr is een zaak van ons allemaal. En het verhaal van de boer zelf is altijd interessant. Je mag trots zijn op je bedrijf en je werk. Straal dat uit; meer hoef je niet te doen.'

Tweejaarlijks

Varkens Vandaag is ook betrokken bij het Weekend van het Varken. Dat wordt in plaats van een jaarlijks een tweejaarlijks evenement. In 2020 viert het Weekend van het Varken in september in een nieuwe stijl het twintigjarig bestaan.

Budget 220.000 euro verdeeld over vijf thema's
De POV heeft dit jaar 220.000 euro beschikbaar voor sectorpromotie. Dat geld is verdeeld over vijf projecten. Klasseboeren en Boerderijeducatie Nederland richten zich samen op het rondleiden van schoolklassen en het ontwikkelen van lespakketten en educatiemateriaal. Varkens Vandaag neemt zoals ze altijd heeft gedaan, de landelijke publiciteit en pr voor de varkenshouderij voor haar rekening, terwijl stichting Varkens in Zicht zich bezighoudt met Zichtstallen en het Weekend van het Varken dat vanaf 2020 een tweejaarlijks evenement wordt. Verder pakken Boert Bewust en Team Agro NL de sectorbrede communicatie over land- en tuinbouw op en wordt er nieuw promotiemateriaal ontwikkeld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  20° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  10 %
Meer weer