Faassen%3A+D66%2Dvoorstel+harde+klap+voor+economie+platteland
Ingezonden
© Maartje van Berkel

Faassen: D66-voorstel harde klap voor economie platteland

LLTB-voorzitter Léon Faassen vindt dat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot met zijn voorstel voor een halvering van de veehouderij de economie op het platteland grote schade toebrengt. De opinie die hij schreef werd ook gepubliceerd in dagblad De Limburger.

Regeringspartij D66 raakt duizenden boerengezinnen in de ziel met onbezonnen uitspraken over het wegsnijden van hun bedrijven. Tweede Kamerlid voor D66 Tjeerd de Groot zei dat de helft van de Nederlandse veehouders ongewenst is. Niet meer nodig. Sterker nog: varkens- en pluimveehouders vormen volgens hem het grootste probleem en dus moeten die weg. Punt uit. Volgens De Groot is dit ‘de enige ware boodschap’.


De suggestie wordt gewekt dat de stikstofproblematiek heel eenvoudig kan worden opgelost door de veestapel te halveren. De D66-oplossing is zó simpel dat iedereen wel begrijpt dat dit niet te realiseren is. Het is voor de bühne. Voor de peilingen. Het bizarre proefballonnetje van De Groot lost helemaal niets op, het creëert zelfs nieuwe problemen. Al verplaats je de hele Nederlandse veehouderij naar Polen, Oekraïne of China, ook dan blijft de juridische werkelijkheid dat er nog steeds te veel stikstof is om onze natuur te beschermen.

Vier procent

De NOS legde het maandag goed uit. In 2017 is in Nederland zo’n 378 miljoen ton stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) uitgestoten. Daarvan komt zo’n 155 miljoen ton voor rekening van de land- en tuinbouw. Varkens en kippen veroorzaken van dat landbouwdeel maar zo’n 8 procent van de gehele stikstofuitstoot. Een halvering van het huidige aantal varkens en kippen zou dus voor 4 procent minder uitstoot zorgen.

Ik verzin de cijfers niet. Het zijn officiële cijfers van het RIVM. Daarnaast wordt er al flink gesaneerd in de veehouderij. In de varkenshouderij vindt nu een sanering plaats die naar verwachting tot 8 à 10 procent minder varkens in Nederland leidt. En ook aan de uitstoot wordt al veel gedaan. Varkens- en pluimveebedrijven passen technieken toe die zorgen dat tot 85 procent minder ammoniak uit stallen komt. Dat ligt zelfs vast in wetten van het Limburgse parlement.

Platteland

Het resultaat van dit bizarre D66-voorstel zal zijn dat met name in gebieden met veel agrarische activiteiten harde klappen vallen. Natuurlijk niet in de Randstad, maar juist op het platteland worden lokale en regionale economieën hard getroffen. Kort geleden werd nog becijferd dat de agrarische sector in Limburgse gemeenten met veel buitengebied goed is voor 20 procent van de economie.

Voor duizenden Limburgers betekent de agrarische sector letterlijk dat er dagelijks brood op de plank komt. Banen, innovaties, onderwijsinstellingen, transport, veilingen, toeleveranciers, verduurzaming, et cetera. Alles hangt aan elkaar vast, het zijn communicerende vaten. Maar D66 zegt: de helft van de varkens en kippen moet weg en dit is de enige ware boodschap. Gelukkig heeft het kabinet een andere boodschap.

Volop bezig

De LLTB ziet dat kringlooplandbouw wél oplossingen biedt voor onze duurzame landbouw. Ook in Limburg zijn boeren en tuinders volop bezig efficiënt met grondstoffen en reststoffen om te gaan om kringlopen zo veel mogelijk te sluiten. Dat leidt tot lagere stikstofemissies. Met technische innovaties, waarin Nederland wereldwijd koploper is, dringen we de uitstoot nog verder terug. Dat is niet uit de lucht gegrepen: uit Rijksdocumenten blijkt dat sinds 1990 de landbouwsector de uitstoot van stikstof al met 67 procent heeft teruggebracht.

Weer

 • Maandag
  19° / 9°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
Meer weer